Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB

Officiƫle publicatie

SCRIPTAANROEP kengegevens

Belang van deze publicatie

Dit besluit strekt er allereerst toe om regels te geven voor de examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het besluit werkt voorts de verhouding tussen centraal examen en instellingsexamen uit en bepaalt de totstandkoming van de slaag/zakbeslissing. Tenslotte regelt het besluit de verantwoordelijkheid van de diverse actoren in de examinering, zoals het College voor toetsen en examens.

Het Besluit regelt ook welke de generieke kwalificatie-eisen zijn voor Engels die gelden voor mbo-4 opleidingen. In de bijlage worden deze eisen beschreven (ERK).

Deze regeling is op 18 juni 2019 gewijzigd, zie Wijziging van het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB .

 

Deel deze pagina