In gesprek met het CvTE? Wij komen graag bij u langs!

16 maart 2023

 

De onderwijssector is constant in beweging. Om goed op de hoogte te blijven van wat er speelt op mbo-instellingen in Nederland, komt het College voor Toetsen en Examens graag uw school langs!

Tijdens een schoolbezoek kunnen examencommissies met het CvTE in gesprek over alles wat er speelt rondom de organisatie van de centrale examens en eventuele knelpunten die u als school ervaart. Uiteraard wisselen we ook graag van mening met opleidingsmanagers, afnameplanners en docenten.

Bent u benieuwd naar de landelijk gemiddelde resultaten op de centrale examens? En vindt u het interessant om het gesprek aan te gaan? Binnenkort ontvangen alle contactpersonen van de examencommissies per mail een uitnodiging om een CvTE-schoolbezoek aan te vragen. Wordt vervolgd dus!


Deel deze pagina