Package :MBO COE 2012-2013 Rekenen 3F voorbeeldexamen
Toets :MBO COE 2012-2013 Rekenen 3F voorbeeldexamen
Sectie :MBO COE 2012-2013 Rekenen 3F voorbeeldexamen
:MBO COE 3F 2011 itemgroep 1
:MBO COE 3F 2011 itemgroep 2
:MBO COE 3F 2011 itemgroep 3


Dit examen is primair ontwikkeld ten behoeve van de afname in het kader van het centraal ontwikkelde examen in het middelbaar beroepsonderwijs. Ten aanzien van het oorspronkelijk werk van derden, opgenomen in de examenopgaven, bestaat geen onvoorwaardelijke overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet, worden voorbehouden.

Cito heeft ernaar gestreefd de auteursrechten op in dit examen gebruikt materiaal te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Diegene die desondanks meent zekere rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen via coe@cito.nl.

i.
00000a1 Start Materiaal
MBO COE rekenen 3F voorbeeldexamen

Jaar: 2012 - 2013
Vak: rekenen
Niveau: 3F
Examenduur: 120 minuten
Aantal vragen: 40Klik met de muis op de pijl rechtsonder om met het examen te beginnen.i.
00000-4 Bedieningsinstructie Materiaal
Bedieningsinstructie:
 

 • De eerste drie opgaven zijn sommen waarbij je GEEN rekenmachine mag gebruiken. Bij de overige opgaven mag dat wel.

 • Voor het berekenen van het antwoord mag je bij alle opgaven kladpapier gebruiken.

 • Bij de meeste opgaven typ je in het invulvak het getal of de getallen die volgens jou het juiste antwoord vormen.

 • Er zijn meerkeuzeopgaven waarbij je het juiste antwoord aan kunt klikken.

 • Je kunt aan het invulvak zien of het antwoord een kommagetal is. Wanneer je een antwoord moet afronden, wordt dat in de opgave vermeld.
  Rond alleen aan het eind van de berekening af.

 • Een antwoord kan ook een negatief getal zijn. Je plaatst dan een min-teken ( - ) voor het getal dat je invult in het invulvak.

 • Je gaat naar de volgende opgave met de grote blauwe pijl rechtsonder in je scherm.

 • Je kunt je antwoord verbeteren zolang je in het scherm van de betreffende opgave bent. Je kunt echter NIET TERUG! Controleer je antwoord voor je naar een volgende opgave klikt!

 • Kleine afbeeldingen kun je groter maken door erop te klikken. Dit wordt in de opgave aangegeven.1.
00528 Kale som 1 Numeriek
165100 : 0,13 =

.......2.
00226 Kale som vermenigvuldigen Numeriek
32 x 8 + 18 x 8 =

....3.
00600 Kale som, handig rekenen Numeriek
(40 x 8,9) : (8 x 8,9) =

..i.
00000-2 Bedieningsinstructie Materiaal
 • Dit waren de opgaven waarbij je geen rekenmachine kon gebruiken. Bij de volgende opgaven mag dat WEL.

 • Je kunt de rekenmachine oproepen door op het rekenmachine icoontje rechtsboven te klikken.

 • Je kunt aan het invulvak zien of het antwoord een kommagetal is. Wanneer je een antwoord moet afronden, wordt dat in de opgave vermeld. Rond alleen aan het eind van de berekening af.
 • Een antwoord kan ook een negatief getal zijn. Je plaatst dan een min-teken ( - ) voor het getal dat je invult in het invulvak.
 • Voor het berekenen van het antwoord mag je ook altijd kladpapier gebruiken.4.
00244 Bevolkingsdichtheid Numeriek


In de tabel zie je de oppervlakte van een aantal EU-lidstaten. Duitsland heeft 82,5 miljoen inwoners en Nederland 16,2 miljoen.
De bevolkingsdichtheid is het aantal inwoners per vierkante kilometer.
Wat is het verschil in bevolkingsdichtheid tussen Duitsland en Nederland? Rond je antwoord af op n decimaal.

.... , . inwoners/km25.
00215 Spaargeld Numeriek
Jan stort op 1 januari 2011 750,00 op zijn spaarrekening. Hij krijgt 2,1% rente per jaar. De rente wordt steeds op 1 januari gestort. Hij laat de ontvangen rente op zijn rekening staan.
Hoeveel geld heeft hij op 2 januari 2014 op zijn rekening staan?

.... , ..6.
00559 Energie besparen Numeriek


Je gaat energie besparen bij het douchen.
Je investeert 40,= in een waterbesparende douchekop en een douchetimer.
Na hoeveel douchebeurten is de 40,00 investering terugverdiend?

.... douchebeurten7.
00534 Bezinekosten Numeriek


Een aantal vrienden gaat naar een concert in Denemarken.
Ze rijden met twee auto's. De totale afstand is 1.646 km.
Groep A rijdt in een stationwagen diesel. Deze rijdt 1 op 15.
Groep B rijdt in een auto met benzinemotor. Deze rijdt 1 op 18.

Op het plaatje zie je de gemiddelde prijs die ze per liter hebben betaald.
Bereken het verschil in benzinekosten tussen groep A en groep B.

.. , ..8.
00210 Voetbalveld maaien Numeriek

Het voetbalveld moet gemaaid worden met een machine met een maaibreedte van 1,5 meter.
De maaimachine heeft een gemiddelde snelheid van 4 km/uur.
Hoe lang duurt het maaien van het hele veld?

... minuten9.
00203 Aquarium Numeriek


In een hotel is een groot aquarium gebouwd.
Het is 5 meter lang, 3 meter breed en 12 meter hoog.
De vissen die erin leven hebben elk minimaal 50 liter water nodig als leefruimte.
Hoeveel vissen kunnen er maximaal in dit aquarium leven?

.... vissen10.
00572 Oppervlakte muren en plafond berekenen Numeriek


De muren en het plafond van deze garage moeten worden geschilderd.
De deuren en ramen, samen 6,32 m2, worden niet geschilderd.
De hoogte van de garage is 2,20 m.
Met n liter verf kun je ongeveer 7 m2 verven.
Je wilt alles twee keer verven.
Hoeveel liter verf heb je minimaal nodig?
Rond af op hele liters.

... liter11.
00502 Naar het werk Numeriek
Je rijdt naar je werk. De rit ziet er als volgt uit:
Hoeveel minuten doe je er over?

...12.
00558 Framemaat van fiets 2 Numeriek


De tabel kan worden uitgebreid naar grotere en kleinere lichaamslengtes en binnenbeenlengtes.
Wat moet de framemaat zijn van een tourfiets voor een meisje dat 1,62 m lang is?
Rond af op hele centimeters.

... cm13.
00515 Energierekening 1 Numeriek
zoom


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

zoom


Je hebt 11 maandelijkse voorschotten betaald van 64,15.
Hoeveel zal je volgens de eindafrekening nog moeten betalen?

... , ..14.
00222 Tuinvogeltelling Keuze
Je bekijkt de resultaten van enkele jaren van de tuinvogeltelling.2008 2009 2010 2011
houtduif 23.862 35.514 44.139 34.794
koolmees 74.199 98.039 118.460 101.844
merel 48.374 71.661 118.926 71.851
pimpelmees 46.810 57.426 74.874 66.484

Van welke vogel staan de gegevens in de staafgrafiek?

A houtduif
B koolmees
C merel
D pimpelmees15.
00519 Kosten uitstapje Numeriek
Mariola, Nicky en Betl gaan een dagje naar de Efteling.
Mariola betaalt de treinreis: totaal 56,20.
Nicky betaalt de entree: totaal 67,50.
Betl betaalt de lunch: totaal 37,85.
's Avonds verrekenen ze alle kosten, iedereen betaalt evenveel.
Hoeveel moet Betl nog aan Nicky terugbetalen?

... , ..16.
00236 Slagingspercentage CBR Numeriek
Praktijkexamen CBR auto

2009 1e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal
afgenomen examens 50.749 62.038 53.459 42.886
aantal geslaagd 23.873 28.914 25.244 21.104


Bekijk in welk kwartaal het slagingspercentage het hoogst was.
Wat was het percentage geslaagden? Rond af op hele procenten.

... %17.
00615 Bijverdienen en studiebeurs Numeriek
Bijverdienen en studiebeurs?
In 2011 is de bijverdiengrens 13.215,83 bruto. Zolang je met je bijverdiensten onder de bijverdiengrens blijft, is er niets aan de hand.
Kom je erboven dan moet je het bruto bedrag wat boven de bijverdiengrens ligt aan studiefinanciering terugbetalen.

Je bent 23 jaar en hebt over heel 2011 een goed betaalde bijbaan waar je de volgende tijden werkt met bijbehorend salaris:

Hoeveel mag je bruto nog bijverdienen voordat je studiefinanciering terug moet betalen?

.... , ..18.
00569 Hypotheek Numeriek
De familie Klaassen heeft een huis gekocht met een aflossingsvrije hypotheek van 175.000.
Ze betalen een rente van 5,6% per jaar. Van de rente die ze betalen krijgen ze 42% via de belasting terug.
Hoeveel bedragen hun netto hypotheeklasten per maand?

.... , ..19.
00539 Dagelijks aanbevolen vitamine E Numeriek
Op een pot pindakaas staat het volgende:De pindakaas (15 g) op een boterham bevat 96 kcal.
Hoeveel hele boterhammen met pindakaas moet je minimaal eten voor de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamine E?

Minimaal .. boterhammen.20.
00607 Aantal bomen in groenstrook Numeriek
De gemeente heeft een perceel grond gekocht om een hockeyveld aan te leggen.
Als afscheiding komt er een zes meter brede groenstrook met in het midden van de groenstrook een rij bomen.
Zie de zwarte lijn in de situatieschets. De bomen komen tien meter uit elkaar te staan.

Hoeveel bomen moeten er geplant worden?
... bomen21.
00235 Boekenplanken Numeriek
In een buurthuis mag jij boekenplanken ophangen voor 1000 boeken.
De boeken zijn gemiddeld 2,4 cm dik. Je gebruikt alleen hele planken.
Je gebruikt vier plankendragers per plank.
Elke plankendrager wordt aan de muur vastgezet met drie schroeven en met drie pluggen.
De planken komen los op de dragers te liggen.


Artikel Eenheid Prijs
plankendrager stuk 2,75 per stuk
plank 2,20 m x 0,25 m x 0,012 m 4,50 per stuk
schroeven 50 stuks per doosje 3,95 per doosje
pluggen 40 stuks per zakje 2,95 per zakje
Hoeveel kost dit in totaal?

.... , ..22.
00548 Tuin opknappen 2 Numeriek


Deze achtertuin is 16 meter lang en 8 meter breed.De familie Verboom wil de hele achtertuin opknappen.
Ze graven de bovenste 15 cm grond weg.
Ze brengen de afgegraven grond naar een container.
Welke containers moeten zij huren om zo voordelig mogelijk uit te zijn?

.. containers van .. m3.23.
00504 Aanzichten Keuze
zoom
 

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
zoom
Welke van de drie aanzichten A, B of C is het rechter zijaanzicht van het huis?

zoom
  

Klik op de afbeelding voor een vergroting.

zoom
A zijaanzicht A
B zijaanzicht B
C zijaanzicht C24.
00211 Afstanden Numeriek


In de tabel zie je de afstanden over de weg (in km) tussen Engelse steden. Je rijdt met de auto van London naar Bristol en daarna naar Birmingham.
Hoeveel kilometers rijd je dan in totaal?

.... km25.
00512 Boston marathon 1 Numeriek
zoom


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

zoom

De marathon is 42,195 km, ofwel 26,22 miles.
Tijdens de Boston marathon zijn de lopers vanaf het begin vooral aan het dalen, zoals je kunt zien in de grafiek.
Hoeveel procent van de marathon hebben de hardlopers gelopen als ze voor het eerst gaan stijgen? Rond af op een heel percentage.

... %26.
00581 No-claim korting Numeriek


Je betaalt dit jaar voor je autoverzekering 234,63 inclusief no-claim korting op basis van Bonus/Malus trede 10.
Je claimt n schade bij je verzekeringsmaatschappij.
De basispremie blijft gelijk.
Welke premie ga je komend jaar daardoor betalen?

.... , ..27.
00510 Groei aantal bedrijven Keuze
zoom


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

zoom
Welke van de volgende bedrijfssectoren is in verhouding het meest gegroeid tussen 2008 en 2010?

A groot- en detailhandel
B horeca
C industrie
D verhuur en overige zakelijke dienstverlening28.
00536 Aanbieding tandpasta Numeriek
Welk kortingspercentage krijg je bij de gunstigste aanbieding?

... %29.
00531 Dierengeneesmiddel Numeriek
CARPROFEN DRUPPELS - Pijnstiller voor de hond

Bevat:
50 mg carprofen per ml.

Dosering:
4 mg per kg lichaamsgewicht toedienen per dag.


Hoeveel ml medicijn is nodig voor een hond van 25 kg, die een kuur van 10 dagen krijgt?

... ml30.
00522 Reparatiekosten Numeriek
De verwarmingsketel moet worden gerepareerd.
De monteur rekent 55,00 voorrijkosten.
Zijn uurloon is 38,40 en hij is 1 uur bezig.
De materiaalkosten bedragen totaal 131,00.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief 19% BTW.
Wat kost de totale reparatie inclusief BTW?

.... , ..31.
00612 Van bruto naar netto (2) Numeriek
Bruto minimum loon per leeftijdscategorie:Je bent 18 jaar en gaat per 1 januari 2012 fulltime werken bij een bedrijf.
De volgende salarisgegevens gelden voor jou:
. je krijgt het minimumloon uitbetaald;
. op 30 mei 2012 word je 19 jaar;
. in december 2012 krijg je n extra maandsalaris uitbetaald;
. in mei 2012 krijg je 8% vakantietoeslag over het brutoloon van januari t/m mei;
. van je totale salaris moet je 12% afdragen aan belasting en premies.
Wat krijg je dit jaar in hele euro's netto uitbetaald?

.....32.
00220 leefstijl jongeren Numeriek
Jongeren  leven steeds ongezonder

Steeds meer jongeren in Nederland leven ongezond. 4 op de 7 jongeren drinkt regelmatig alcohol. 60% hiervan rookt daarnaast ook regelmatig een sigaret. En achtste deel van deze jongeren gebruikt naast alcohol en sigaretten ook  softdrugs.
Hoeveel procent van de jongeren gebruikt softdrugs?
Rond af op n decimaal.

.. , . %33.
00524 Slaproductie Numeriek
Een boer teelt sla op 2 ha grond.
In mei plant hij 9 slaplantjes per m2.
In juli is 13% van de sla niet te oogsten. Tijdens het inpakken van de sla wordt 10% afgekeurd.
Hoeveel goedgekeurde kroppen sla levert de boer aan de supermarkt?

.......34.
00200 Diervriendelijke varkenshouder Numeriek
De dierenbescherming heeft een sterrensysteem bedacht voor het welzijn van varkens.

sterren minimum stalruimte per varken
* 0,8 m2
** 1 m2
*** 2,4 m2


Varkenshouder Jansen heeft een stal waarvan een vloeroppervlak van 25 bij 30 m voor de varkens bestemd is.
Hij wil zijn 1.000 varkens een stal met drie sterren geven.
Met hoeveel vierkante meter moet hij het vloeroppervlak van zijn stal uitbreiden?

..... m235.
00207 Zandbak Numeriek
De familie Venema heeft een vijver in de tuin. Ze willen hier een zandbak van maken.
Ze hebben 1,5 m3 nodig om de vijver met zand te vullen. Dat doen ze met een kruiwagen waar 75 liter in past.
Hoeveel kruiwagens met zand hebben ze nodig om de zandbak te vullen?

... kruiwagens36.
00239 Wereldrecord Numeriek


Gedurende de 10 km in Salt Lake City in 2007 schaatste Sven Kramer een nieuw wereldrecord. De grafiek laat zien dat zijn snelheid vrij constant was.
Hoe hoog was zijn gemiddelde snelheid, uitgedrukt in km per uur?
Rond hierbij af op tienden nauwkeurig.

... , . km per uur37.
00602 Inbraken in woningen NumeriekDe politie heeft een overzicht gemaakt van de succesvolle inbraken en de mislukte inbraken in woningen in een gemeente.
In 2007 was het percentage succesvolle inbraken het hoogst.
Wat was het percentage succesvolle inbraken in 2007?
Rond je antwoord af op n decimaal.

... , .. %38.
00583 Afvalscheiding Numeriek


Gelderland heeft 2 miljoen inwoners.
Per inwoner wordt in een jaar gemiddeld 518 kg afval geproduceerd.
Hoeveel miljoen kg weegt het recyclebare afval in de provincie Gelderland samen?
Rond af op hele kilogrammen.

.... miljoen kg39.
00564 Natriumgehalte Numeriek


In verband met een dieet mag je niet meer dan 1,5 gram natrium per dag gebruiken.
Iedere dag eet je twee boterhammen met pindakaas.
Hoeveel procent van de toegestane dagelijkse hoeveelheid natrium wordt geleverd door de pindakaas?
Rond je antwoord af op n decimaal.

.. , . %40.
00509 Autokilometers Keuze
zoom

Klik op de afbeelding voor een vergroting.
zoom
Welke conclusie moet men aan de hand van dit diagram trekken?

A Mannen tussen 20-24 rijden gemiddeld per persoon net zoveel als mannen tussen 65-75.
B Vrouwen leggen per jaar gemiddeld minder autokilometers af dan mannen.
C Vrouwen onder de 20 leggen per persoon net zoveel autokilometers af als vrouwen van 65 jaar en ouder.
D Zowel mannen als vrouwen rijden tussen 40-49 gemiddeld het meest.i.
99999 Einde Materiaal
Dit is het einde van het examen.


Als je op het kruis rechtsboven klikt, lever je dit examen in en wordt het examen afgesloten.