Activiteitenplanning 2016-2017


datum

activiteit

toelichting
per./niv.
van 22 mei tot 11 jul 2017

Inzageperiode rekenexamens 2F/2ER afgelegd in P5

Inzageperiode van de rekenexamens 2F/2ER die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 12 jun tot 31 jul 2017

Inzageperiode rekenexamens 3F/3ER afgelegd in P5

Inzageperiode van de rekenexamens 3F/3ER die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-4
van 13 jun tot 11 jul 2017

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en rekenen 2A en 2AER uit P5

Studenten die een examen Nederlands 2F en rekenen 2A en 2AER in P5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgave).

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 3 tot 31 jul 2017

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 3F uit P5

Studenten die een examen Nederlands 3F in P5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgave).

P5
mbo-4
maandag 3 jul 2017

Publicatie omzettingstabellen 3F/3ER P5 via Examenbladmbo.nl

De door CvTE vastgestelde omzettingstabellen voor de verschillende varianten van 3F/3ER in P5 worden vanaf 9.00 uur gepubliceerd via www.examenbladmbo.nl.

P5
mbo-4
maandag 3 jul 2017

Schoolrapportages en deelrapportages 3F/3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 3 juli 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3F/3ER van P5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 10 jul tot 7 aug 2017

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels uit P5

Studenten die een examen Engels in P5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgave).

P5
mbo-4
maandag 10 jul 2017

Publicatie omzettingstabellen Engels P5 via Examenbladmbo.nl

De door CvTE vastgestelde omzettingstabellen voor de verschillende varianten van Engels in P5 worden vanaf 9.00 uur gepubliceerd via www.examenbladmbo.nl.

P5
mbo-4
maandag 10 jul 2017

Schoolrapportages en deelrapportages Engels P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 10 juli 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels van P5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4