Activiteitenplanning 2017-2018


datum

activiteit

toelichting
per./niv.
van 19 mrt t/m 25 mei 2018

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P4

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 19 mrt t/m 25 mei 2018

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 23 apr t/m 25 mei 2018

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P4

Studenten die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-4
van 23 apr t/m 17 jun 2018

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P4

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 14 mei t/m 1 jul 2018

Afname rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centraal ontwikkelde examens mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 22 mei t/m 18 jun 2018

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van 2A/2A-ER uit P4

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 4 afgelegd hebben kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
vanaf 23 mei 2018

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 23 mei 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 28 mei t/m 10 jun 2018

Afname Engels B1 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centraal ontwikkelde examens mbo.

P5
mbo-4
van 28 mei t/m 10 jun 2018

Afname Engels B2 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centraal ontwikkelde examens mbo.

P5
mbo-4
van 28 mei t/m 27 jul 2018

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P5

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 28 mei t/m 27 jul 2018

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P5

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 28 mei t/m 27 jun 2018

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centraal ontwikkelde examens mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 18 jun t/m 1 jul 2018

Afname (pilot)examens rekenen 2ER/2A/2A-ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centraal ontwikkelde examens mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 18 jun t/m 1 jul 2018

Afname (pilot)examens rekenen 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centraal ontwikkelde examens mbo.

P5
mbo-4
uiterlijk maandag 18 jun 2018

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Engels

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes over Engels moeten uiterlijk op 18 juni 2018 worden ingevuld en verzonden.

P5
mbo-4
van 2 jul t/m 9 sep 2018

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P5

Studenten die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-4
van 2 jul t/m 9 sep 2018

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B2 uit P5

Studenten die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-4
van 2 jul t/m 4 sep 2018

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P5

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 2 jul 2018

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.

P5
mbo-4
maandag 2 jul 2018

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
maandag 2 jul 2018

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.

P5
mbo-4
maandag 2 jul 2018

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 9 jul t/m 6 aug 2018

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van 2A/2A-ER uit P5

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
uiterlijk maandag 9 jul 2018

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Nederlands en rekenen in P5

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor respectievelijk de studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes moeten uiterlijk op 9 juli worden ingevuld en verzonden.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 9 jul 2018

Publicatie omzettingstabellen 2ER/2A/2A-ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2ER/2A/2A-ER op Examenbladmbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 9 jul 2018

Publicatie omzettingstabellen 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3ER op Examenbladmbo.

P5
mbo-4
maandag 9 jul 2018

Schoolrapportages 2ER/2A/2A-ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2ER/2A/2A-ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 9 jul 2018

Schoolrapportages 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-4