Activiteitenplanning 2018-2019


datum

activiteit

toelichting
per./niv.
van 29 okt t/m 16 dec 2018

Afname rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 12 t/m 25 nov 2018

Afname Engels B1/B2 P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-4
van 12 nov t/m 2 dec 2018

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 12 nov 2018 t/m 27 jan 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P2

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 12 nov 2018 tot 27 jan 2019

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P2

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 2.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 19 nov 2018*

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste week, zie de toelichting op vastgestelde afnameperiodes centrale examens mbo 2017-2018.

  • Omdat er voor rekenen 2F en 3F te weinig afnames zijn geweest om een betrouwbare normering te kunnen uitvoeren, is publicatie van die omzettingstabellen minimaal een week uitgesteld (zie mailing Examenbladmbo.nl van 5 november 2018).
P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf maandag 19 nov 2018

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

NB. Als er te weinig data beschikbaar is, is de publicatie van de omzettingstabellen een week later.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 3 t/m 16 dec 2018

Afname (pilot)examens rekenen 2ER/2A/2A-ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 3 t/m 16 dec 2018

Afname examens rekenen 3ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-4
uiterlijk maandag 3 dec 2018

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Engels in P2

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes over Engels moeten uiterlijk op 3 december worden ingevuld en verzonden.

P2
mbo-4
van 11 dec 2018 t/m 21 jan 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1/B2 uit P2

Studenten die een examen Engels B1/B2 in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P2
mbo-4
dinsdag 11 dec 2018

Publicatie omzettingstabellen Engels B1/B2 P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1/B2 op Examenbladmbo.

P2
mbo-4
dinsdag 11 dec 2018

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1/B2 P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1/B2 van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P2
mbo-4
vanaf 11 dec 2018

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P3

Vanaf 11 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
voor 13 dec 2018

Deadline systeemcheck voor P3, P4 en P5

Tot 13 december 2018 kan de systeemcheck gedaan worden ter voorbereiding van de afname in periode 3, 4 en 5.

mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
uiterlijk 14 dec 2018

Bestelling examens voor kandidaten met een visuele beperking P3

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 3 een examen rekenen (2A/2A-ER/2ER/2F/3F/3ER) of Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 17 dec 2018 tot 12 feb 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P2

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 17 dec 2018 tot 12 feb 2019

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P2

Inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 2.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 17 dec 2018

Ontvangst hyperlinks naar enquêtes voor P3

Op maandag 17 december ontvangt de afnameplanner per e-mail een link naar de digitale enquêtes waarmee de examens in periode 3 geëvalueerd worden. Deze evaluatie bestaat uit afzonderlijke vragenlijsten voor studenten per examen.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 18 dec 2018

Start inplannen kandidaten Engels voor P3

Vanaf 18 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels in periode 3.

P3
mbo-4
uiterlijk vrijdag 21 dec 2018

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Nederlands en rekenen in P2

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes moeten uiterlijk op 21 december worden ingevuld en verzonden.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 7 jan t/m 24 feb 2019

Afname rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 14 jan 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/2A/2A-ER op Examenbladmbo.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 14 jan 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.

P2
mbo-4
maandag 14 jan 2019

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/2A/2A-ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 14 jan 2019

Schoolrapportages rekenen 3ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P2
mbo-4
vanaf 15 jan 2019

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P3

Vanaf 15 januari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 21 jan t/m 3 feb 2019

Afname Engels B1/B2 P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
van 21 jan t/m 10 febr 2019

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 21 jan t/m 30 mrt 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P3

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 21 jan t/m 31 mrt 2019

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Start inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 28 jan 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.

NB. Als er te weinig data beschikbaar is, is de publicatie van de omzettingstabellen een week later.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf maandag 28 jan 2019

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

NB. Als er te weinig data beschikbaar is, is de publicatie van de omzettingstabellen een week later.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 5 feb 2019

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Vanaf 12 februari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 11 t/m 24 feb 2019

Afname (pilot)examens rekenen 2ER/2A/2A-ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 11 t/m 24 feb 2019

Afname examens rekenen 3ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
uiterlijk maandag 11 feb 2019

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Engels in P3

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes over Engels moeten uiterlijk op 11 februari worden ingevuld en verzonden.

P3
mbo-4
maandag 11 feb 2019

Ontvangst hyperlinks naar enquêtes voor P4

Op maandag 11 februari ontvangt de afnameplanner per e-mail een link naar de digitale enquêtes waarmee de examens in periode 4 geëvalueerd worden. Deze evaluatie bestaat uit afzonderlijke vragenlijsten voor studenten per examen.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 18 feb 2019

Start inplannen kandidaten Engels B1 P4

Vanaf 26 februari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B1 in periode 4.

P4
mbo-4
van 19 feb 2019 t/m 25 mrt 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1/B2 uit P3

Studenten die een examen Engels B1/B2 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P3
mbo-4
dinsdag 19 feb 2019

Publicatie omzettingstabellen Engels B1/B2 P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1/B2 op Examenbladmbo.

P3
mbo-4
dinsdag 19 feb 2019

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1/B2 P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1/B2 van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P3
mbo-4
van 25 feb t/m 17 apr 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P3

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 25 feb t/m 17 apr 2019

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P3

Inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
uiterlijk 26 feb 2019

Bestelling examens voor kandidaten met een visuele beperking P4

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 4 een examen rekenen (2A/2A-ER/2ER/2F/3F/3ER) of Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
uiterlijk maandag 4 mrt 2019

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Nederlands en rekenen in P3

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes moeten uiterlijk op 4 maart worden ingevuld en verzonden.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 4 mrt t/m 21 apr 2019

Afname rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 4 mrt 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf maandag 4 mrt 2019

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 12 mrt 2019

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 19 maart 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
donderdag 14 mrt 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER op Examenbladmbo.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
donderdag 14 mrt 2019

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 18 mrt t/m 31 mrt 2019

Afname Engels B1 P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
van 18 mrt t/m 26 mei 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P4

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 18 mrt t/m 7 apr 2019

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 18 mrt t/m 26 mei 2019

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
dinsdag 19 mrt 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/3ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/3ER op Examenbladmbo.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
dinsdag 19 mrt 2019

Schoolrapportages rekenen 2ER/3ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/3ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 t/m 21 apr 2019

Afname (pilot)examens rekenen 2ER/2A/2A-ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 8 t/m 21 apr 2019

Afname examens rekenen 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
uiterlijk maandag 8 apr 2019

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Engels in P4

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes over Engels moeten uiterlijk op 8 april worden ingevuld en verzonden.

P4
mbo-4
maandag 8 apr 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/3ER op Examenbladmbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 8 apr 2019

Schoolrapportages rekenen 2ER/3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 16 apr t/m 20 mei 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P4

Studenten die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-4
vanaf 16 apr 2019

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 16 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
dinsdag 16 apr 2019

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.

P4
mbo-4
dinsdag 16 apr 2019

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-4
van 22 apr t/m 27 mei 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P4

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 4 afgelegd hebben kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 22 apr t/m 27 mei 2019

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P4

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 22 apr 2019

Ontvangst hyperlinks naar enquêtes voor P5

Op maandag 22 april ontvangt de afnameplanner per e-mail een link naar de digitale enquêtes waarmee de examens in periode 5 geëvalueerd worden. Deze evaluatie bestaat uit afzonderlijke vragenlijsten voor studenten per examen.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
uiterlijk maandag 29 apr 2019

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Nederlands en rekenen in P4

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes moeten uiterlijk op 29 april worden ingevuld en verzonden.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 30 apr 2019

Start inplannen kandidaten Engels P5

Vanaf 23 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels in periode 5.

P5
mbo-4
maandag 6 mei 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER op Examenbladmbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 6 mei 2019

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
uiterlijk 13 mei 2019

Bestelling examens voor kandidaten met een visuele beperking in P5

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 5 een examen rekenen (2A/2A-ER/2ER/2F/3F/3ER) of Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 13 mei t/m 30 jun 2019

Afname rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 13 mei 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F periode 5 op Examenbladmbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf maandag 13 mei 2019

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 21 mei 2019

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 22 mei 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 27 mei t/m 9 jun 2019

Afname Engels B1/B2 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 27 mei t/m 22 sep 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P5

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 27 mei t/m 22 sep 2019

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P5

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 27 mei t/m 16 jun 2019

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 17 jun t/m 30 jun 2019

Afname (pilot)examens rekenen 2ER/2A/2A-ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 17 jun t/m 30 jun 2019

Afname examens rekenen 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
uiterlijk maandag 17 jun 2019

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Engels in P5

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes over Engels moeten uiterlijk op 17 juni worden ingevuld en verzonden.

P5
mbo-4
maandag 17 jun 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/3ER op Examenbladmbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 17 jun 2019

Schoolrapportages rekenen 2ER/3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 25 jun t/m 15 sep 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1/B2 uit P5

Studenten die een examen Engels B1/B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-4
dinsdag 25 jun 2019

Publicatie omzettingstabellen Engels B1/B2 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1/B2 op Examenbladmbo.

P5
mbo-4
dinsdag 25 jun 2019

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1/B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1/B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 1 jul t/m 15 sep 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P5

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 1 jul t/m 22 sep 2019

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P5

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
uiterlijk maandag 8 jul 2019

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Nederlands en rekenen in P5

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor de studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes moeten uiterlijk op 8 juli worden ingevuld en verzonden.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 10 jul 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER op Examenbladmbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
woensdag 10 jul 2019

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3