Activiteitenplanning 2018-2019


datum

activiteit

toelichting
per./niv.
van 21 jan t/m 30 mrt 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P3

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 21 jan t/m 31 mrt 2019

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Start inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 19 feb 2019 t/m 25 mrt 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1/B2 uit P3

Studenten die een examen Engels B1/B2 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P3
mbo-4
van 25 feb t/m 17 apr 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P3

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 25 feb t/m 17 apr 2019

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P3

Inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 4 mrt t/m 21 apr 2019

Afname rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 18 mrt t/m 31 mrt 2019

Afname Engels B1 P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
van 18 mrt t/m 26 mei 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P4

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 18 mrt t/m 7 apr 2019

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 18 mrt t/m 26 mei 2019

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 t/m 21 apr 2019

Afname (pilot)examens rekenen 2ER/2A/2A-ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 8 t/m 21 apr 2019

Afname examens rekenen 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
uiterlijk maandag 8 apr 2019

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Engels in P4

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes over Engels moeten uiterlijk op 8 april worden ingevuld en verzonden.

P4
mbo-4
maandag 8 apr 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/3ER op Examenbladmbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 8 apr 2019

Schoolrapportages rekenen 2ER/3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 16 apr t/m 20 mei 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P4

Studenten die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-4
vanaf 16 apr 2019

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 16 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
dinsdag 16 apr 2019

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.

P4
mbo-4
dinsdag 16 apr 2019

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-4
van 22 apr t/m 27 mei 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P4

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 4 afgelegd hebben kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 22 apr t/m 27 mei 2019

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P4

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 22 apr 2019

Ontvangst hyperlinks naar enquêtes voor P5

Op maandag 22 april ontvangt de afnameplanner per e-mail een link naar de digitale enquêtes waarmee de examens in periode 5 geëvalueerd worden. Deze evaluatie bestaat uit afzonderlijke vragenlijsten voor studenten per examen.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
uiterlijk maandag 29 apr 2019

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Nederlands en rekenen in P4

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes moeten uiterlijk op 29 april worden ingevuld en verzonden.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 30 apr 2019

Start inplannen kandidaten Engels P5

Vanaf 23 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels in periode 5.

P5
mbo-4
maandag 6 mei 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER op Examenbladmbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 6 mei 2019

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
uiterlijk 13 mei 2019

Bestelling examens voor kandidaten met een visuele beperking in P5

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 5 een examen rekenen (2A/2A-ER/2ER/2F/3F/3ER) of Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 13 mei t/m 30 jun 2019

Afname rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 13 mei 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F periode 5 op Examenbladmbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf maandag 13 mei 2019

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F en Nederlands 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 21 mei 2019

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 22 mei 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 27 mei t/m 9 jun 2019

Afname Engels B1/B2 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 27 mei t/m 22 sep 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P5

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 27 mei t/m 22 sep 2019

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P5

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 27 mei t/m 16 jun 2019

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 17 jun t/m 30 jun 2019

Afname (pilot)examens rekenen 2ER/2A/2A-ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 17 jun t/m 30 jun 2019

Afname examens rekenen 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
uiterlijk maandag 17 jun 2019

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Engels in P5

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes over Engels moeten uiterlijk op 17 juni worden ingevuld en verzonden.

P5
mbo-4
maandag 17 jun 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/3ER op Examenbladmbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 17 jun 2019

Schoolrapportages rekenen 2ER/3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 25 jun t/m 15 sep 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1/B2 uit P5

Studenten die een examen Engels B1/B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-4
dinsdag 25 jun 2019

Publicatie omzettingstabellen Engels B1/B2 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1/B2 op Examenbladmbo.

P5
mbo-4
dinsdag 25 jun 2019

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1/B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1/B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 1 jul t/m 15 sep 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P5

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 1 jul t/m 22 sep 2019

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P5

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
uiterlijk maandag 8 jul 2019

Uiterste datum invullen en verzenden van enquêtes over Nederlands en rekenen in P5

De evaluatie vindt plaats aan de hand van digitale enquêtes voor de studenten van de onderwijsinstelling. De enquêtes moeten uiterlijk op 8 juli worden ingevuld en verzonden.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 10 jul 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER op Examenbladmbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
woensdag 10 jul 2019

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3