Activiteitenplanning 2019-2020

8-7-2019
Onderstaande activiteitenplanning bevat de belangrijkste datums voor de examens Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast zijn de datums die van belang zijn voor de afname van examens voor visueel beperkte deelnemers toegevoegd. De komende periode zal nog informatie worden toegevoegd over Facet.datum

activiteit

toelichting
per./niv.
van 16 t/m 20 sep 2019

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P1

Binnen deze aangegeven afnameweek bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P1
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
donderdag 19 sep 2019

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 3F P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 3F op Examenbladmbo.

P1
mbo-4
donderdag 19 sep 2019

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 3F P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 3F van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P1
mbo-4
donderdag 19 sep 2019

Afnamedag voor rekenen 3F/3ER P1

Op deze dag kunnen afnames plaatsvinden van centrale examens rekenen 3F/3ER. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P1
mbo-4
vrijdag 20 sep 2019

Afnamedag Engels B1 P1

Op deze dag kunnen afnames plaatsvinden van centrale examens Engels B1. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P1
mbo-4
vrijdag 20 sep 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F/2ER/2A/2A-ER P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F/2ER/2A/2A-ER op Examenbladmbo.nl

P1
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 20 sep 2019

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2F van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportages 2F is de behaalde score per domein te zien.

P1
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 20 sep 2019

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2ER/2A/2A-ER van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P1
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 23 sep t/m 27 okt 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F uit P1

Studenten die een examen Nederlands 2F in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P1
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 23 sep 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3F/3ER P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3F/3ER op Examenbladmbo.nl

P1
mbo-4
maandag 23 sep 2019

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 3F P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3F van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportages 3F is de behaalde score per domein te zien.

P1
mbo-4
maandag 23 sep 2019

Schoolrapportages rekenen 3ER P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P1
mbo-4
dinsdag 24 sep 2019

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P1 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.

P1
mbo-4
dinsdag 24 sep 2019

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P1 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 1. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P1
mbo-4
van 24 sep t/m 28 okt 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 3F uit P1

Studenten die een examen Nederlands 3F in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P1
mbo-4
van 25 sep t/m 29 okt 2019

Inzageperiode rekenexamens 2F/2ER/2A/2A-ER afgelegd in P1

Inzageperiode van de rekenexamens 2F/2ER/2A/2A-ER die afgenomen zijn in periode 1.

P1
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 26 sep t/m 30 okt 2019

Inzageperiode rekenexamens 3F/3ER afgelegd in P1

Inzageperiode van de rekenexamens 3F/3ER die afgenomen zijn in periode 1.

P1
mbo-4
van 27 sep t/m 31 okt 2019

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P1

Studenten die een examen Engels B1 in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P1
mbo-4
vanaf 1 okt 2019

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P2

Vanaf 1 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 2.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 1 okt 2019

Start inplannen kandidaten Engels B1 P2

Vanaf 1 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B1 in periode 2.

P2
mbo-4
vanaf 14 okt 2019

Start systeemcheck Facet voor P2

Vanaf 14 oktober kan de systeemcheck gedaan worden ter voorbereiding van de afname in periode 2.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 15 okt 2019

Start inplannen kandidaten Engels B2 P2

Vanaf 15 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B2 in periode 2.

P2
mbo-4
uiterlijk 21 okt 2019

Aanvragen aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P2

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 2 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
voor 25 okt 2019

Deadline systeemcheck Facet voor P2

Tot 25 oktober 2019 kan de systeemcheck gedaan worden ter voorbereiding van de afname in periode 2.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 28 okt t/m 15 dec 2019

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 28 okt t/m 15 dec 2019

Afname Engels B1 P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-4
maandag 28 okt 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 28 okt 2019

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 28 okt t/m 10 nov 2019

Afnameperiode eerste afname aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 1 nov 2019

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Nederlands 2F en 3F

Nieuwe voorbeeldexamens voor Nederlands 2F en 3F zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 1 nov 2019

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Engels B1 en B2

Nieuwe voorbeeldexamens voor Engels B1 en B2 2019-2020 zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

mbo-4
vanaf 5 nov 2019

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P2

Vanaf 5 november 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 2.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 11 t/m 24 nov 2019

Afname Engels B2 P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-4
maandag 25 nov 2019

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 25 nov 2019

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 25 nov 2019

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
mbo-4
maandag 25 nov 2019

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
mbo-4
van 25 nov 2019 t/m 26 jan 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P2

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 25 nov 2019 t/m 26 jan 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P2

Studenten die een examen Engels B1 in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P2
mbo-4
van 25 nov 2019 t/m 26 jan 2020

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P2

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 2.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
uiterlijk 29 nov 2019

Aanvragen herkansing aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P2

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 2 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 t/m 15 dec 2019

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 2 t/m 15 dec 2019

Afnameperiode rekenen 3ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-4
van 2 dec t/m 15 dec 2019

Afnameperiode herkansing aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 2 dec 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2ER/2A/2A-ER op Examenbladmbo.nl

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 2 dec 2019

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3ER op Examenbladmbo.nl

P2
mbo-4
maandag 2 dec 2019

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2ER/2A/2A-ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 2 dec 2019

Schoolrapportages rekenen 3ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P2
mbo-4
maandag 9 dec 2019

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.

P2
mbo-4
maandag 9 dec 2019

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P2
mbo-4
van 9 dec 2019 t/m 19 jan 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B2 uit P2

Studenten die een examen Engels B2 in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P2
mbo-4
vanaf 10 dec 2019

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P3

Vanaf 10 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 10 dec 2019

Start inplannen kandidaten Engels B1 voor P3

Vanaf 10 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B1 in periode 3.

P3
mbo-4
uiterlijk 16 dec 2019

Aanvragen aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P3

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 16 dec 2019 tot 13 jan 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P2

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 16 dec 2019 tot 13 jan 2020

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P2

Inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 2.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 17 dec 2019

Start inplannen kandidaten Engels B2 voor P3

Vanaf 17 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B2 in periode 3.

P3
mbo-4
van 6 jan t/m 23 feb 2020

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 6 jan t/m 23 feb 2020

Afname Engels B1 P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
van 6 jan t/m 17 jan 2020

Afnameperiode eerste afname aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 jan 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 jan 2020

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 14 jan 2020

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P3

Vanaf 14 januari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 20 jan t/m 2 feb 2020

Afname Engels B2 P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
maandag 3 feb 2020

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 3 feb 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 3 feb 2020

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-4
maandag 3 feb 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-4
van 3 feb t/m 29 mrt 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P3

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 3 feb t/m 29 mrt 2020

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Start inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 3 feb t/m 29 mrt 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P3

Studenten die een examen Engels B1 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P3
mbo-4
vanaf 4 feb 2020

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Vanaf 4 februari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 4 feb 2020

Start inplannen kandidaten Engels B1 P4

Vanaf 4 februari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B1 in periode 4.

P4
mbo-4
uiterlijk 7 feb 2020

Aanvragen herkansing aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P3

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 3 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 t/m 23 feb 2020

Afnameperiode 2ER/2A/2A-ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 10 t/m 23 feb 2020

Afnameperiode rekenen 3ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
van 10 febr t/m 23 febr 2020

Afnameperiode herkansing aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 10 feb 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 10 feb 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3ER op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-4
maandag 10 feb 2020

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2A/2A-ER/2ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 10 feb 2020

Schoolrapportages rekenen 3ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
mbo-4
maandag 17 feb 2020

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-4
maandag 17 feb 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P3
mbo-4
van 17 feb t/m 22 mrt 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B2 uit P3

Studenten die een examen Engels B2 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P3
mbo-4
van 24 feb t/m 16 mrt 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P3

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 24 feb t/m 16 mrt 2020

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P3

Inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
uiterlijk 24 feb 2020

Aanvragen aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P4

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 4 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mrt t/m 19 apr 2020

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mrt t/m 19 apr 2020

Afname Engels B1 P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
van 2 mrt t/m 13 mrt 2020

Afnameperiode eerste afname aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 2 mrt 2020

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 2 mrt 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 2 mrt 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 2 mrt 2020

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 2 mrt 2020

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-4
maandag 2 mrt 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-4
van 2 mrt t/m 24 mei 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P4

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mrt t/m 24 mei 2020

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mrt t/m 24 mei 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P4

Studenten die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-4
vanaf 10 mrt 2020

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 10 maart 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
uiterlijk 3 apr 2020

Aanvragen herkansing aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P4

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 4 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 6 t/m 19 apr 2020

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 6 t/m 19 apr 2020

Afnameperiode rekenen 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
van 6 apr t/m 19 apr 2020

Afnameperiode herkansing aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 apr 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 6 apr 2020

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2A/2A-ER/2ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 6 apr 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3ER op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-4
maandag 6 apr 2020

Schoolrapportages rekenen 3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-4
vanaf 15 apr 2020

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 15 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 15 apr 2020

Start inplannen kandidaten Engels B1 P5

Vanaf 15 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B1 in periode 5.

P5
mbo-4
van 20 apr t/m 11 mei 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P4

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 4 afgelegd hebben kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 20 apr t/m 11 mei 2020

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P4

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 29 apr 2020

Start inplannen kandidaten Engels B2 P5

Vanaf 29 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B2 in periode 5.

P5
mbo-4
uiterlijk 4 mei 2020

Aanvragen aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking in P5

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 5 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 11 mei t/m 28 jun 2020

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 11 mei t/m 28 jun 2020

Afname Engels B1 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 11 mei t/m 22 mei 2020

Afnameperiode eerste afname aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F periode 5 op Examenbladmbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 11 mei t/m 20 sep 2020

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P5

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 11 mei t/m 20 sep 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P5

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 11 mei t/m 20 sep 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P5

Studenten die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-4
vanaf 19 mei 2020

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 19 mei 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 25 mei t/m 7 jun 2020

Afname Engels B2 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
uiterlijk 12 jun 2020

Aanvragen herkansing aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P5

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 5 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 15 jun t/m 28 jun 2020

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 15 jun t/m 28 jun 2020

Afnameperiode rekenen 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 15 jun t/m 28 jun 2020

Afnameperiode herkansing aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 15 jun 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 15 jun 2020

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2A/2A-ER/2ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 15 jun 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3ER op Examenbladmbo.

P5
mbo-4
maandag 15 jun 2020

Schoolrapportages rekenen 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-4
maandag 22 jun 2020

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 22 jun 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 22 jun t/m 13 sep 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B2 uit P5

Studenten die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-4
van 29 jun t/m 14 sep 2020

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P5

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 29 jun t/m 14 sep 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P5

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3