Activiteitenplanning 2019-2020

8-7-2019
Onderstaande activiteitenplanning bevat de belangrijkste datums voor de examens Nederlands, Engels en rekenen. Daarnaast zijn de datums die van belang zijn voor de afname van examens voor visueel beperkte deelnemers toegevoegd. De komende periode zal nog informatie worden toegevoegd over Facet.datum

activiteit

toelichting
per./niv.
van 2 mrt t/m 19 apr 2020

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mrt t/m 19 apr 2020

Afname Engels B1 P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
van 2 mrt t/m 24 mei 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P4

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mrt t/m 24 mei 2020

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mrt t/m 24 mei 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P4

Studenten die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-4
van 6 t/m 19 apr 2020

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 6 t/m 19 apr 2020

Afnameperiode rekenen 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
van 6 apr t/m 19 apr 2020

Afnameperiode herkansing aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 15 apr 2020

Start inplannen kandidaten Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 15 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 15 apr 2020

Start inplannen kandidaten Engels B1 P5

Vanaf 15 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B1 in periode 5.

P5
mbo-4
van 20 apr t/m 11 mei 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P4

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 4 afgelegd hebben kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 20 apr t/m 11 mei 2020

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P4

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 29 apr 2020

Start inplannen kandidaten Engels B2 P5

Vanaf 29 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor Engels B2 in periode 5.

P5
mbo-4
uiterlijk 4 mei 2020

Aanvragen aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking in P5

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 5 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 11 mei t/m 28 jun 2020

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 11 mei t/m 28 jun 2020

Afname Engels B1 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 11 mei t/m 22 mei 2020

Afnameperiode eerste afname aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F periode 5 op Examenbladmbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 11 mei 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 11 mei t/m 20 sep 2020

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P5

Inzageperiode van de rekenexamens 2F en 3F die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 11 mei t/m 20 sep 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Nederlands 2F en 3F uit P5

Studenten die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 11 mei t/m 20 sep 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B1 uit P5

Studenten die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-4
vanaf 19 mei 2020

Start inplannen kandidaten rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 19 mei 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van kandidaten voor rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 25 mei t/m 7 jun 2020

Afname Engels B2 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
uiterlijk 12 jun 2020

Aanvragen herkansing aangepaste examens voor kandidaten met een visuele beperking P5

Contactpersonen melden deze kandidaten aan via het aanmeldformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanmelding betreft kandidaten die in periode 5 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 15 jun t/m 28 jun 2020

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 15 jun t/m 28 jun 2020

Afnameperiode rekenen 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 15 jun t/m 28 jun 2020

Afnameperiode herkansing aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 15 jun 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 15 jun 2020

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 2A/2A-ER/2ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 15 jun 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 3ER op Examenbladmbo.

P5
mbo-4
maandag 15 jun 2020

Schoolrapportages rekenen 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-4
maandag 22 jun 2020

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 22 jun 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 22 jun t/m 13 sep 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van Engels B2 uit P5

Studenten die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-4
van 29 jun t/m 14 sep 2020

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P5

Start inzageperiode van de rekenexamens 2ER en 3ER die afgenomen zijn in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 29 jun t/m 14 sep 2020

Aanvraagperiode voor beperkte inzage van rekenen 2A/2A-ER uit P5

Studenten die een examen rekenen 2A/2A-ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat (geen inzage in de opgaven).

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3