Activiteitenplanning 2020-2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 datum
activiteit
toelichting
per./niv.
van 4 jan t/m 28 mrt 2021

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 1 febr t/m 28 mrt 2021

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P3

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 1 febr t/m 28 mrt 2021

Inzageperiode voor Engels B1 uit P3

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-4
van 1 febr t/m 28 mrt 2021

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P3

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 1 febr t/m 28 mrt 2021

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P3

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 16 febr t/m 22 mrt 2021

Inzageperiode voor Engels B2 uit P3

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-4
van 1 mrt t/m 29 apr 2021

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 1 mrt t/m 29 apr 2021

Afname Engels B1 P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
van 1 mrt t/m 3 jun 2021

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P4

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 1 mrt t/m 3 jun 2021

Inzageperiode voor Engels B1 uit P4

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-4
van 1 mrt t/m 14 mrt 2021

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 1 mrt t/m 3 jun 2021

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 9 mrt 2021

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 9 maart 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 22 mrt t/m 16 apr 2021

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 22 mrt t/m 16 apr 2021

Afnameperiode rekenen 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
maandag 22 mrt 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 22 mrt 2021

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 22 mrt 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-4
maandag 22 mrt 2021

Schoolrapportages rekenen 3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-4
van 22 mrt t/m 23 mei 2021

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P4

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 22 mrt t/m 23 mei 2021

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P4

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 2 apr 2021

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 5 t/m 16 apr 2021

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 12 apr 2021

Start inplannen deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 12 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers 2F en 3F in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 12 apr 2021

Start inplannen deelnemers Engels B1 P5

Vanaf 12 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 5.

P5
mbo-4
vanaf 26 apr 2021

Start inplannen deelnemers Engels B2 P5

Vanaf 26 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 in periode 5.

P5
mbo-4
vrijdag 7 mei 2021

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P5 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 mei t/m 9 jul 2021

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 mei t/m 9 jul 2021

Afname Engels B1 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 10 t/m 23 mei 2021

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F periode 5 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 10 mei t/m 3 okt 2021

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P5

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 mei t/m 3 okt 2021

Inzageperiode voor Engels B1 uit P5

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 mei t/m 3 okt 2021

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P5

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 mei t/m 6 jun 2021

Afname Engels B2 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
vanaf 18 mei 2021

Start inplannen deelnemers deelnemers 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 18 mei 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A,2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
31 mei t/m 25 jun 2021

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
31 mei t/m 25 jun 2021

Afnameperiode rekenen 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
maandag 31 mei 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 31 mei 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 31 mei 2021

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 31 mei 2021

Schoolrapportages rekenen 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-4
van 31 mei t/m 19 sep 2021

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P5

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 31 mei t/m 19 sep 2021

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P5

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 11 jun 2021

Deadline aanvragen aangepaste examens voor deelnemers met een visuele beperking voor de laatste twee afnameweken van P5

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 14 t/m 25 jun 2021

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
dinsdag 22 jun 2021

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
dinsdag 22 jun 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 22 jun t/m 13 sept 2021

Inzageperiode voor Engels B2 uit P5

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-4