Activiteitenplanning 2020-2021

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 datum
activiteit
toelichting
per./niv.
van 19 okt t/m 11 dec 2020

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 19 okt t/m 11 dec 2020

Afname Engels B1 P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-4
van 19 okt 2020 t/m 24 jan 2021

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P2

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 23 nov 2020

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands en 2F en 3F op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 23 nov 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 23 nov 2020

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
mbo-4
maandag 23 nov 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
mbo-4
van 23 nov 2020 t/m 24 jan2021

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P2

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 23 nov 2020 t/m 24 jan 2021

Inzageperiode voor Engels B1 uit P2

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-4
vrijdag 27 nov 2020

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P2 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 2 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P2. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 30 nov t/m 11 dec 2020

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 30 nov t/m 11 dec 2020

Afnameperiode rekenen 3ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-4
van 30 nov t/m 11 dec 2020

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 30 nov 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/2A/2A-ER op Examenbladmbo.nl

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 30 nov 2020

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

P2
mbo-4
maandag 30 nov 2020

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/2A/2A-ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 30 nov 2020

Schoolrapportages rekenen 3ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P2
mbo-4
van 30 nov 2020 t/m 24 jan 2021

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P2

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 30 nov 2020 t/m 24 jan 2021

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P2

Deelnemers die een rekenexamen 2ER en 3ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 7 dec 2020

Start inplannen deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F P3

Vanaf 7 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers 2F en 3F in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 7 dec 2020

Start inplannen deelnemers Engels B1 voor P3

Vanaf 7 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 3.

P3
mbo-4
dinsdag 8 dec 2020

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P2
mbo-4
dinsdag 8 dec 2020

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P2
mbo-4
van 8 dec 2020 t/m 18 jan 2021

Inzageperiode voor Engels B2 uit P2

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-4
vanaf 14 dec 2020

Start inplannen deelnemers Engels B2 voor P3

Vanaf 14 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 in periode 3.

P3
mbo-4
van 15 t/m 17 dec 2020

Release Facet 9.0 F3

Vanaf dinsdag 15 december 00:00 tot en met donderdag 17 december 24:00 zal de release van Facet 9.0 F3 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 18 dec 2020

Start systeemcheck Facet voor P3

Vanaf 18 december dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 30 dec 2020

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 4 jan t/m 19 febr 2021

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 4 jan t/m 19 febr 2021

Afname Engels B1 P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
van 4 jan t/m 17 jan 2021

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 4 jan 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 4 jan 2021

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 4 jan t/m 31 jan 2021

Afname Engels B2 P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
van 4 jan t/m 28 mrt 2021

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 5 jan 2021

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P3

Vanaf 5 januari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 25 jan t/m 19 febr 2021

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 25 jan t/m 19 febr 2021

Afnameperiode rekenen 3ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
maandag 1 feb 2021

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 1 feb 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 1 febr 2021

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-4
maandag 1 febr 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-4
van 1 febr t/m 28 mrt 2021

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P3

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 1 febr t/m 28 mrt 2021

Inzageperiode voor Engels B1 uit P3

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-4
vanaf 1 febr 2021

Start inplannen deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Vanaf 1 februari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers 2F en 3F in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 1 febr 2021

Start inplannen deelnemers Engels B1 P4

Vanaf 1 februari 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 4.

P4
mbo-4
maandag 1 febr 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 1 febr 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-4
maandag 1 febr 2021

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 1 febr 2021

Schoolrapportages rekenen 3ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
mbo-4
van 1 febr t/m 28 mrt 2021

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P3

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 1 febr t/m 28 mrt 2021

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P3

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 5 feb 2021

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 t/m 19 febr 2021

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
dinsdag 16 febr 2021

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-4
dinsdag 16 febr 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P3
mbo-4
van 16 febr t/m 22 mrt 2021

Inzageperiode voor Engels B2 uit P3

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-4
van 20 t/m 22 febr 2021

Release Facet 9.0 F4

Vanaf zaterdag 20 februari tot en met maandag 22 februari zal de release van Facet 9.0 F4 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aan staat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 23 febr 2021

Start systeemcheck Facet voor P4

Vanaf 23 februari dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 26 febr 2021

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 1 mrt 2021

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 1 mrt 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 1 mrt 2021

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-4
maandag 1 mrt 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-4
van 1 mrt t/m 29 apr 2021

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 1 mrt t/m 29 apr 2021

Afname Engels B1 P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
van 1 mrt t/m 3 jun 2021

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P4

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 1 mrt t/m 3 jun 2021

Inzageperiode voor Engels B1 uit P4

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-4
van 1 mrt t/m 14 mrt 2021

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 1 mt 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 1 mrt 2021

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 1 mrt t/m 3 jun 2021

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 9 mrt 2021

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 9 maart 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 22 mrt t/m 16 apr 2021

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 22 mrt t/m 16 apr 2021

Afnameperiode rekenen 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
maandag 22 mrt 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 22 mrt 2021

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 22 mrt 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-4
maandag 22 mrt 2021

Schoolrapportages rekenen 3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-4
van 22 mrt t/m 23 mei 2021

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P4

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 22 mrt t/m 23 mei 2021

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P4

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 2 apr 2021

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 5 t/m 16 apr 2021

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 12 apr 2021

Start inplannen deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 12 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers 2F en 3F in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 12 apr 2021

Start inplannen deelnemers Engels B1 P5

Vanaf 12 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 5.

P5
mbo-4
vanaf 26 apr 2021

Start inplannen deelnemers Engels B2 P5

Vanaf 26 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 in periode 5.

P5
mbo-4
vrijdag 7 mei 2021

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P5 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 mei t/m 9 jul 2021

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 mei t/m 9 jul 2021

Afname Engels B1 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 10 t/m 23 mei 2021

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F periode 5 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 10 mei t/m 3 okt 2021

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P5

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 mei t/m 3 okt 2021

Inzageperiode voor Engels B1 uit P5

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 10 mei 2021

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 mei t/m 3 okt 2021

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P5

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 mei t/m 6 jun 2021

Afname Engels B2 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
vanaf 18 mei 2021

Start inplannen deelnemers deelnemers 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 18 mei 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A,2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
31 mei t/m 25 jun 2021

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
31 mei t/m 25 jun 2021

Afnameperiode rekenen 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
maandag 31 mei 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 31 mei 2021

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 31 mei 2021

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 31 mei 2021

Schoolrapportages rekenen 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-4
van 31 mei t/m 19 sep 2021

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P5

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 31 mei t/m 19 sep 2021

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P5

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 11 jun 2021

Deadline aanvragen aangepaste examens voor deelnemers met een visuele beperking voor de laatste twee afnameweken van P5

Contactpersonen examencommissie melden deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 14 t/m 25 jun 2021

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
dinsdag 22 jun 2021

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
dinsdag 22 jun 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 22 jun t/m 13 sept 2021

Inzageperiode voor Engels B2 uit P5

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-4