Activiteitenplanning 2021-2022 in 2021-2022

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 datum
activiteit
toelichting
periode
niveau
van 20 okt t/m 16 dec 2021

Afname Engels B1 P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-4
van 20 okt t/m 16 dec 2021

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 20 okt 2021 t/m 28 jan 2022

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P2

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 15 nov t/m 12 dec 2021

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 15 nov t/m 12 dec 2021

Afnameperiode rekenen 3ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-4
van 15 nov 2021 t/m 23 jan 2022

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P2

Deelnemers die een rekenexamen 2ER en 3ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 15 nov 2021 t/m 23 jan 2022

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P2

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 29 nov 2021 t/m 28 jan 2022

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P2

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 29 nov 2021 t/m 28 jan 2022

Inzageperiode voor Engels B1 uit P2

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-4
van 2 dec 2021 t/m 16 dec 2021

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 6 dec 2021

Start inplannen deelnemers Engels B1 voor P3

Vanaf 6 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 3.

P3
mbo-4
vanaf 6 dec 2021

Start inplannen deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F P3

Vanaf 6 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
donderdag 9 dec 2021

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P2 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 2 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P2. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P2
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 14 dec 2021 t/m 25 jan 2022

Inzageperiode voor Engels B2 uit P2

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-4
dinsdag 14 dec 2021

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P2
mbo-4
dinsdag 14 dec 2021

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P2
mbo-4
vanaf 20 dec 2021

Start inplannen deelnemers Engels B2 voor P3

Vanaf 20 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 in periode 3.

P3
mbo-4
vanaf 20 dec 2021

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P3

Vanaf 20 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 21 dec t/m 23 dec 2021

Release Facet 10.0 F3

Vanaf dinsdag 21 december 00:00 tot en met donderdag 23 december 24:00 zal de release van Facet 10.0 F3 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 24 dec 2021

Start systeemcheck Facet voor P3

Vanaf 24 december dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 3.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 5 jan t/m 24 feb 2022

Afname Engels B1 P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
van 5 jan t/m 24 feb 2022

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 5 jan t/m 19 jan 2022

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 5 jan 2022 t/m 1 apr 2022

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 5 jan 2022

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 5 jan 2022

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 12 jan 2022

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
17 jan t/m 6 feb 2022

Afname Engels B2 P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
24 jan t/m 20 feb 2022

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
24 jan t/m 20 feb 2022

Afnameperiode rekenen 3ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
van 24 jan 2022 t/m 27 mrt 2022

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P3

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 24 jan 2022 t/m 27 mrt 2022

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P3

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 24 jan 2022

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-4
maandag 24 jan 2022

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 24 jan 2022

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 24 jan 2022

Schoolrapportages rekenen 3ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
mbo-4
vanaf 31 jan 2022

Start inplannen deelnemers Engels B1 P4

Vanaf 31 januari 2022 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 4.

P4
mbo-4
vanaf 31 jan 2022

Start inplannen deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Vanaf 31 januari 2022 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 7 feb 2022 t/m 1 apr 2022

Inzageperiode voor Engels B1 uit P3

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-4
van 7 feb 2022 t/m 1 apr 2022

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P3

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 7 feb 2022

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-4
maandag 7 feb 2022

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 7 feb 2022

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-4
maandag 7 feb 2022

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 10 feb 2022 t/m 24 feb 2022

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
donderdag 17 feb 2022

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P3
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 21 feb 2022

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 21 februari 2022 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 22 feb 2022 t/m 29 mrt 2022

Inzageperiode voor Engels B2 uit P3

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-4
dinsdag 22 feb 2022

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-4
dinsdag 22 feb 2022

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P3
mbo-4
van 25 feb t/m 28 feb 2022

Release Facet 10.0 F4

Vanaf vrijdag 25 februari tot en met maandag 28 februari zal de release van Facet 10.0 F4 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
dinsdag 1 mrt 2022

Start systeemcheck Facet voor P4

Vanaf 1 maart dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 4.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
2 mrt t/m 28 apr 2022

Afname Engels B1 P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
2 mrt t/m 28 apr 2022

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mrt 2022 t/m 16 mrt 2022

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mrt 2022 t/m 3 jun 2022

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mrt 2022 t/m 3 jun 2022

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P4

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mrt 2022 t/m 3 jun 2022

Inzageperiode voor Engels B1 uit P4

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-4
woensdag 2 mrt 2022

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-4
woensdag 2 mrt 2022

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 2 mrt 2022

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 2 mrt 2022

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-4
woensdag 2 mrt 2022

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 2 mrt 2022

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 9 mrt 2022

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
21 mrt t/m 17 apr 2022

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
21 mrt t/m 17 apr 2022

Afnameperiode rekenen 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
van 21 mrt 2022 t/m 29 mei 2022

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P4

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 21 mrt 2022 t/m 29 mei 2022

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P4

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 21 mrt 2022

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 21 mrt 2022

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-4
maandag 21 mrt 2022

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 21 mrt 2022

Schoolrapportages rekenen 3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-4
vanaf 11 apr 2022

Start inplannen deelnemers Engels B1 P5

Vanaf 11 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 5.

P5
mbo-4
vanaf 11 apr 2022

Start inplannen deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 11 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands en rekenen 2F en 3F in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 14 apr 2022 t/m 28 apr 2022

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 19 apr 2022

Start inplannen deelnemers Engels B2 P5

Vanaf 19 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 in periode 5.

P5
mbo-4
donderdag 21 apr 2022

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P4
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 25 apr 2022

Start inplannen deelnemers deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 25 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A,2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 2 mei t/m 3 mei 2022

Release Facet 10.0 F5

Vanaf maandag 2 mei tot en met dinsdag 3 mei zal de release van Facet 10.0 F5 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 4 mei 2022

Start systeemcheck Facet voor P5

Vanaf 4 mei dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 5.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 9 mei t/m 7 jul 2022

Afname Engels B1 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 9 mei t/m 7 jul 2022

Afname Nederlands en rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 9 mei 2022 t/m 23 mei 2022

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 9 mei 2022 t/m 30 sept 2022

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P5

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 9 mei 2022 t/m 30 sept 2022

Inzageperiode voor Engels B1 uit P5

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-4
van 9 mei 2022 t/m 30 sept 2022

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F uit P5

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 9 mei 2022

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 9 mei 2022

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 9 mei 2022

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 9 mei 2022

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
maandag 9 mei 2022

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 9 mei 2022

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 16 mei t/m 15 jun 2022

Afname Engels B2 P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
maandag 16 mei 2022

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P5 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 23 mei t/m 19 jun 2022

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
van 23 mei t/m 19 jun 2022

Afnameperiode rekenen 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
23 mei 2022 t/m 18 sept 2022

Inzageperiode rekenexamens 2ER en 3ER afgelegd in P5

Deelnemers die een rekenexamen 2ER of 3ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
23 mei 2022 t/m 18 sept 2022

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER uit P5

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 23 mei 2022

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 23 mei 2022

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 23 mei 2022

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
maandag 23 mei 2022

Schoolrapportages rekenen 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-4
21 jun 2022 t/m 13 sept 2022

Inzageperiode voor Engels B2 uit P5

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-4
dinsdag 21 jun 2022

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
dinsdag 21 jun 2022

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 23 jun 2022 t/m 07 jul 2022

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4
donderdag 30 jun 2022

Deadline aanvragen aangepaste examens voor deelnemers met een visuele beperking voor de laatste twee afnameweken van P5

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P5
mbo-1
mbo-2
mbo-3
mbo-4