Activiteitenplanning 2022-2023 in 2022-2023

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 datum
activiteit
toelichting
periode
niveau
van 9 jan t/m 23 feb 2023

Afname Engels B1 (incl. DOS) P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
van 9 jan t/m 23 feb 2023

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 9 jan t/m 23 feb 2023

Afname rekenen 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 9 jan 2023 t/m 30 mrt 2023

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
23 jan t/m 5 feb 2023

Afname Engels B2 (incl. DOS) P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
6 feb t/m 19 feb 2023

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
6 feb t/m 19 feb 2023

Afnameperiode rekenen 3ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
van 6 feb 2023 t/m 26 mrt 2023

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P3

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER/2ER en 3ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 feb 2023

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 feb 2023

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
maandag 6 feb 2023

Schoolrapportages rekenen 3ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
mbo-4
van 6 feb 2023 t/m 30 mrt 2023

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Engels B1 (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-4
van 6 feb 2023 t/m 30 mrt 2023

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 feb 2023

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-4
maandag 6 feb 2023

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 feb 2023

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-4
maandag 6 feb 2023

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 6 feb 2023

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) P4

Vanaf 6 februari 2023 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl. DOS) in periode 4.

P4
mbo-4
vanaf 6 feb 2023

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P4

Vanaf 6 februari 2023 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F in periode 4.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 6 feb 2023

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P4

Vanaf 6 februari 2023 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 4.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 9 feb 2023 t/m 23 feb 2023

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
donderdag 16 feb 2023

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 21 feb 2023 t/m 28 mrt 2023

Inzageperiode voor Engels B2 (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Engels B2 (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-4
dinsdag 21 feb 2023

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-4
dinsdag 21 feb 2023

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P3
mbo-4
van 24 feb t/m 27 feb 2023

Release Facet 11.0 F4

Vanaf vrijdag 24 februari tot en met maandag 27 februari zal de release van Facet 11.0 F4 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
dinsdag 28 feb 2023

Start systeemcheck Facet voor P4

Vanaf 28 februari dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 4.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
6 mrt 2023 t/m 28 apr 2023

Afname Engels B1 (incl. DOS) P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
6 mrt 2023 t/m 28 apr 2023

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
6 mrt 2023 t/m 28 apr 2023

Afname rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 6 mrt 2023 t/m 20 mrt 2023

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 6 mrt 2023 t/m 2 jun 2023

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 6 mrt 2023 t/m 2 jun 2023

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P4

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 6 mrt 2023 t/m 2 jun 2023

Inzageperiode voor Engels B1 uit P4

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-4
maandag 6 mrt 2023

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-4
maandag 6 mrt 2023

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 mrt 2023

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 mrt 2023

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-4
maandag 6 mrt 2023

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 mrt 2023

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 13 mrt 2023

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 13 maart 2023 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 13 mrt 2023

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
10 apr 2023 t/m 23 apr 2023

Afname rekenen 2ER/2A/2A-ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
10 apr 2023 t/m 23 apr 2023

Afname rekenen 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
van 11 apr 2023 t/m 30 mei 2023

Inzageperiode rekenexamens 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P4

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER/2ER of 3ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
dinsdag 11 apr 2023

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
dinsdag 11 apr 2023

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
dinsdag 11 apr 2023

Schoolrapportages rekenen 3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-4
vanaf 11 apr 2023

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) P5

Vanaf 11 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl. DOS) in periode 5.

P5
mbo-4
vanaf 11 apr 2023

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) en rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 11 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F in periode 5.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 11 apr 2023

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 11 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 5.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 14 apr 2023 t/m 28 apr 2023

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 21 apr 2023

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 24 apr 2023

Start inplannen deelnemers Engels B2 (incl. DOS) P5

Vanaf 24 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 (incl. DOS) in periode 5.

P5
mbo-4
vanaf 8 mei 2023

Start inplannen deelnemers deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 8 mei 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A,2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 mei t/m 7 jul 2023

Afname Engels B1 (incl. DOS) P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 8 mei t/m 7 jul 2023

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 mei t/m 7 jul 2023

Afname rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 mei 2023 t/m 22 mei 2023

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 mei t/m 29 sep 2023

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F uit P5

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 mei t/m 29 sep 2023

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-4
van 8 mei t/m 29 sep 2023

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 8 mei 2023

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 8 mei 2023

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 8 mei 2023

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 8 mei 2023

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
maandag 8 mei 2023

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 8 mei 2023

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 15 mei 2023

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P5 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 22 mei t/m 4 jun 2023

Afname Engels B2 (incl. DOS) P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 5 jun t/m 19 jun 2023

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 5 jun 2023 t/m 10 sep 2023

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P5

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER en 3ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 5 jun 2023

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER op Examenbladmbo.nl

P5
entree
mbo-2
mbo-3
maandag 5 jun 2023

Publicatie omzettingstabellen rekenen 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 3ER op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 5 jun 2023

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
maandag 5 jun 2023

Schoolrapportages rekenen 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
mbo-4
van 20 jun 2023 t/m 12 sep 2023

Inzageperiode voor Engels B2 (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-4
dinsdag 20 jun 2023

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
dinsdag 20 jun 2023

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 23 jun 2023 t/m 07 jul 2023

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 30 jun 2023

Deadline aanvragen aangepaste examens voor deelnemers met een visuele beperking voor de laatste twee afnameweken van P5

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4