Activiteitenplanning in 2023-2024

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


datum
activiteit
toelichting
periode
niveau
van 11 sep 2023 t/m 9 okt 2023

Inzageperiode voor Nederlands 2F uit P1 (incl. DOS)

Deelnemers die een examen Nederlands 2F in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P1
entree
mbo-2
mbo-3
van 12 sept 2023 t/m 10 okt 2023

Inzageperiode voor Nederlands 3F uit P1 (incl. DOS)

Deelnemers die een examen Nederlands 3F in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P1
mbo-4
van 13 sept 2023 t/m 16 okt 2023

Inzageperiode voor rekenen 2F, 2A, 2A-ER en 2ER uit P1

Deelnemers die een rekenexamen 2F, 2A, 2A-ER en 2ER in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P1
entree
mbo-2
mbo-3
van 14 sept 2023 t/m 17 okt 2023

Inzageperiode voor rekenen 3F en 3ER uit P1

Deelnemers die een rekenexamen 3F en 3ER in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P1
mbo-4
van 15 sept 2023 t/m 18 okt 2023

Inzageperiode voor Engels B1 uit P1 (incl. DOS)

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P1
mbo-4
van 15 sept 2023 t/m 18 okt 2023

Inzageperiode voor Engels B2 uit P1 (incl. DOS)

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 1 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P1
mbo-4
vanaf 2 okt 2023

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P2

Vanaf 2 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 2.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 2 okt 2023

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) P2

Vanaf 2 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 in periode 2.

P2
mbo-4
vanaf 2 okt 2023

Start inplannen deelnemers Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2

Vanaf 2 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) in periode 2.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 2 okt 2023

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P2

Vanaf 2 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2ER, 2A, 2A-ER en 3ER in periode 2.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 11 okt t/m 13 okt 2023

Release Facet 12 F2

Vanaf woensdag 11 oktober 00:00 tot en met vrijdag 13 oktober 24:00 zal de release van Facet 12 F2 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
zaterdag 14 okt 2023

Start systeemcheck Facet voor P2

Vanaf 14 oktober dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding van de afname in periode 2.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 16 okt 2023

Start inplannen deelnemers Engels B2 (incl. DOS) P2

Vanaf 16 oktober 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers voor Engels B2 (incl. DOS) in periode 2.

P2
mbo-4
van 23 okt t/m 15 dec 2023

Afname Engels B1 (incl. DOS) P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-4
van 23 okt t/m 15 dec 2023

Afname Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 23 okt 2023 t/m 31 jan 2024

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P2

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 23 okt 2023

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 23 okt 2023

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 23 okt 2023 t/m 3 nov 2023

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 23 okt t/m 15 dec 2023

Afnameperiode rekenen 2F en 3F P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 30 okt 2023

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P2 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 2 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P2. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 1 nov 2023

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Engels B1

Nieuwe voorbeeldexamens voor Engels B1 zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

P2
mbo-4
vanaf 1 nov 2023

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Engels B2

Nieuwe voorbeeldexamens voor Engels B2 zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

P2
mbo-4
vanaf 1 nov 2023

Publicatie nieuwe voorbeeldexamens Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2

Nieuwe voorbeeldexamens voor Nederlands 2F en 3F zijn beschikbaar via de Facet online oefenomgeving. Deze examens zijn ook beschikbaar als inplanbare proefexamens.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 20 nov 2023 t/m 3 dec 2023

Afname Engels B2 (incl. DOS) P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
mbo-4
van 27 nov 2023 t/m 31 jan 2024

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P2

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F (incl. DOS) in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 27 nov 2023 t/m 31 jan 2024

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P2

Deelnemers die een examen Engels B1 (incl. DOS) in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-4
maandag 27 nov 2023

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 (incl. DOS) P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
mbo-4
maandag 27 nov 2023

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands en 2F en 3F (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 27 nov 2023

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
mbo-4
maandag 27 nov 2023

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 4 dec 2023 t/m 15 dec 2023

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P2 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 4 dec t/m 15 dec 2023

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P2

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 4 dec 2023 t/m 31 jan 2024

Inzageperiode rekenexamens 2A/2ER/2AER en 3ER afgelegd in P2

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2ER/2AER en 3ER in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 4 dec 2023

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 4 dec 2023

Schoolrapportages rekenen 2ER/2A/2A-ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2ER/2A/2A-ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
maandag 4 dec 2023

Schoolrapportages rekenen 3ER P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P2
mbo-4
vanaf 4 dec 2023

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) voor P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl. DOS) in periode 3.

P3
mbo-4
vanaf 4 dec 2023

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F in periode 3.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 4 dec 2023

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 3.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 4 dec 2023

Start inplannen deelnemers Engels B2 voor P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 in periode 3.

P3
mbo-4
vanaf 4 dec 2023

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P3

Vanaf 4 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 3.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 dec 2023

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P2 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 2 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P2. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P2
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 11 dec 2023

Start inplannen deelnemers Engels B2 DOS voor P3

Vanaf 11 december 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 DOS in periode 3.

P3
mbo-4
dinsdag 19 dec 2023

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 (incl. DOS) P2 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 (incl. DOS) van periode 2. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P2
mbo-4
van 19 dec 2023 t/m 2 feb 2024

Inzageperiode voor Engels B2 (incl. DOS) uit P2

Deelnemers die een examen Engels B2 (incl. DOS) in periode 2 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P2
mbo-4
dinsdag 19 dec 2023

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 (incl. DOS) P2 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

P2
mbo-4
van 20 dec t/m 22 dec 2023

Release Facet 12 F3

Vanaf woensdag 20 december 00:00 tot en met vrijdag 22 december 24:00 zal de release van Facet 12 F3 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
woensdag 27 dec 2023

Start systeemcheck Facet voor P3

Vanaf 27 december dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 3.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 jan t/m 23 feb 2024

Afname Engels B1 (incl. DOS) P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
van 8 jan t/m 23 feb 2024

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 jan t/m 23 feb 2024

Afname rekenen 2F en 3F P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 jan t/m 19 jan 2024

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 8 jan t/m 26 mrt 2024

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P3

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 8 jan 2024

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 8 jan 2024

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 15 jan 2024

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
15 jan t/m 28 jan 2024

Afname Engels B2 (incl. DOS) P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
mbo-4
29 jan t/m 11 feb 2024

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P3

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 29 jan t/m 19 mrt 2024

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P3

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER/2ER en 3ER in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 29 jan 2024

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 29 jan 2024

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
maandag 29 jan 2024

Schoolrapportages rekenen 3ER P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P3
mbo-4
van 5 feb t/m 26 mrt 2024

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Engels B1 (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-4
van 5 feb t/m 26 mrt 2024

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 5 feb 2024

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-4
maandag 5 feb 2024

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 5 feb 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
mbo-4
maandag 5 feb 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien. NB. Deze planning heeft als voorbehoud dat er voldoende afnames plaatsvinden in de eerste twee weken. Zo niet, dan wordt dit een week later.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 5 feb 2024

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) P4

Vanaf 5 februari 2024 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl. DOS) in periode 4.

P4
mbo-4
vanaf 5 feb 2024

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P4

Vanaf 5 februari 2024 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F in periode 4.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 5 feb 2024

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P4

Vanaf 5 februari 2024 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 4.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 5 feb 2024

Start inplannen deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P4

Vanaf 5 februari 2024 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER in periode 4.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 12 feb t/m 23 feb 2024

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P3 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 13 feb 2024 t/m 21 mrt 2024

Inzageperiode voor Engels B2 (incl. DOS) uit P3

Deelnemers die een examen Engels B2 (incl. DOS) in periode 3 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P3
mbo-4
dinsdag 13 feb 2024

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 (incl. DOS) P3 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

P3
mbo-4
dinsdag 13 feb 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 (incl. DOS) P3 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 (incl. DOS) van periode 3. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P3
mbo-4
maandag 19 feb 2024

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de laatste twee afnameweken van P3 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 3 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P3. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P3
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 29 feb t/m 3 mrt 2024

Release Facet 12 F4

Vanaf donderdag 29 februari tot en met zondag 3 maart zal de release van Facet 12 F4 plaatsvinden. Om deze update uit te voeren is het noodzakelijk dat de FAO-server aanstaat. Tijdens deze periode kunt u onder andere geen planningen maken, examens afnemen, correcties uitvoeren en resultaten bekijken.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 4 mrt 2024

Start systeemcheck Facet voor P4

Vanaf 4 maart dient de FAO-server opnieuw te worden opgestart en het diskencryptiewachtwoord te worden ingevoerd. Vervolgens dient de systeemcheck gedaan te worden ter voorbereiding op de afname in periode 4.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
4 mrt t/m 26 apr 2024

Afname Engels B1 (incl. DOS) P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
mbo-4
4 mrt t/m 26 apr 2024

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
4 mrt t/m 26 apr 2024

Afname rekenen 2F en 3F P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
4 mrt t/m 17 mrt 2024

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 Nederlands (2F/3F) en Engels B1 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
4 mrt t/m 31 mei 2024

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F afgelegd in P4

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
4 mrt t/m 31 mei 2024

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P4

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
4 mrt t/m 31 mei 2024

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P4

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
mbo-4
maandag 4 mrt 2024

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 op Examenbladmbo.nl

P4
mbo-4
maandag 4 mrt 2024

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 4 mrt 2024

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 4 mrt 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
mbo-4
maandag 4 mrt 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 4 mrt 2024

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 11 mrt 2024

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands 2F en 3F en Engels B1 voor de eerste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 8 apr 2024

Start inplannen deelnemers Engels B1 (incl. DOS) P5

Vanaf 8 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B1 (incl. DOS) in periode 5.

P5
mbo-4
vanaf 8 apr 2024

Start inplannen deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P5

Vanaf 8 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F in periode 5.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 8 apr 2024

Start inplannen deelnemers rekenen 2F en 3F P5

Vanaf 8 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2F en 3F in periode 5.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 8 apr 2024

Start inplannen deelnemers deelnemers rekenen 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER P5

Vanaf 8 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers rekenen 2A,2A-ER, 2ER en 3ER in periode 5.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
15 apr t/m 26 apr 2024

Afname rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P4

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
15 apr t/m 31 mei 2024

Inzageperiode rekenexamens 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P4

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER/2ER of 3ER in periode 4 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 15 apr 2024

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P4 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 15 apr 2024

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
maandag 15 apr 2024

Schoolrapportages rekenen 3ER P4 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 3ER van periode 4. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P4
mbo-4
van 15 apr 2024 t/m 26 apr 2024

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P4 Nederlands (2F/3F) en Engels B1 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vanaf 15 apr 2024

Start inplannen deelnemers Engels B2 (incl. DOS) P5

Vanaf 15 april 9.00 uur kan de afnameplanner, als de systeemcheck goed verlopen is, starten met het inplannen van deelnemers Engels B2 (incl. DOS) in periode 5.

P5
mbo-4
maandag 22 apr 2024

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands (2F/3F) en Engels B1 voor de laatste twee afnameweken van P4 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 4 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P4. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P4
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 6 mei t/m 5 jul 2024

Afname Engels B1 (incl. DOS) P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 6 mei t/m 5 jul 2024

Afname Nederlands (incl. DOS) 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 6 mei t/m 5 jul 2024

Afname rekenen 2F en 3F P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 6 mei t/m 19 mei 2024

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - eerste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 6 mei t/m 18 sep 2024

Inzageperiode rekenexamens 2F en 3F uit P5

Deelnemers die een examen rekenen 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 6 mei t/m 18 sep 2024

Inzageperiode voor Engels B1 (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Engels B1 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-4
van 6 mei t/m 18 sep 2024

Inzageperiode voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Nederlands 2F of 3F in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 mei 2024

Publicatie omzettingstabellen Engels B1 (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B1 (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
maandag 6 mei 2024

Publicatie omzettingstabellen Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) op Examenbladmbo.nl

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 mei 2024

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2F en 3F P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2F en 3F op Examenbladmbo.nl

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 mei 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B1 (incl. DOS) P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B1 (incl. DOS) van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
maandag 6 mei 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Nederlands 2F en 3F (incl. DOS) van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 6 mei 2024

Schoolrapportages en deelrapportages rekenen 2F en 3F P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2F en 3F van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 13 mei 2024

Deadline aanvragen aangepaste examens Nederlands en Engels voor de eerste twee afnameweken van P5 voor deelnemers met een visuele beperking

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een examen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de eerste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 20 mei t/m 2 jun 2024

Afname Engels B2 (incl. DOS) P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
mbo-4
van 3 jun t/m 16 jun 2024

Afnameperiode rekenen 2ER/2A/2A-ER en 3ER P5

Binnen deze aangegeven weken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 3 jun t/m 25 aug 2024

Inzageperiode voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER uit P5

Deelnemers die een rekenexamen 2A/2A-ER en 3ER in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 3 jun 2024

Publicatie omzettingstabellen rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER op Examenbladmbo.nl

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
maandag 3 jun 2024

Schoolrapportages rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over rekenen 2A/2A-ER/2ER en 3ER van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
van 18 jun t/m 30 aug 2024

Inzageperiode voor Engels B2 (incl. DOS) uit P5

Deelnemers die een examen Engels B2 in periode 5 afgelegd hebben, kunnen in deze periode via de examencommissie inzage vragen in hun resultaat.

P5
mbo-4
dinsdag 18 jun 2024

Publicatie omzettingstabellen Engels B2 (incl. DOS) P5 via Examenbladmbo.nl

Vanaf 9.00 uur zijn de omzettingstabellen beschikbaar voor Engels B2 op Examenbladmbo.nl

P5
mbo-4
dinsdag 18 jun 2024

Schoolrapportages en deelrapportages Engels B2 P5 beschikbaar

De afnameplanner kan vanaf 9.00 uur over de rapportages beschikken over Engels B2 van periode 5. Daarin zijn de behaalde score en het bijbehorende cijfer vermeld volgens de omzettingstabel. In de deelrapportage is de behaalde score per domein te zien.

P5
mbo-4
van 24 jun t/m 5 jul 2024

Afnameperiode aangepaste examens voor visueel beperkte deelnemers P5 - laatste twee afnameweken

Binnen deze aangegeven afnameweken bepaalt de instelling zelf de afnamemomenten. Bij de afname gaat de onderwijsinstelling te werk volgens het examenprotocol centrale examinering mbo en de richtlijnen bij aangepaste afnames voor visueel beperkte deelnemers.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4
vrijdag 28 jun 2024

Deadline aanvragen aangepaste examens voor deelnemers met een visuele beperking voor de laatste twee afnameweken van P5

Contactpersonen examencommissie vragen een aangepast examen voor deze deelnemers aan via het aanvraagformulier op hun persoonlijke pagina op Examenbladmbo.nl. Deze aanvraag betreft deelnemers die in periode 5 een herkansingsexamen Nederlands (2F/3F) of Engels (B1/B2) af willen leggen in de laatste twee afnameweken van P5. Zie voor meer informatie over de procedure de persoonlijke pagina onder het kopje 'Bestellingen examens voor visueel beperkte deelnemers'.

P5
entree
mbo-2
mbo-3
mbo-4