Is het mogelijk alleen het onderdeel lezen of luisteren te herkansen?

Vraag

Een student die een onvoldoende gehaald heeft voor een centraal examen Nederlandse taal/Engels wil graag weten of hij alleen lezen of luisteren kan herkansen. Kunnen wij een aparte score krijgen voor het onderdeel lezen en het onderdeel luisteren?


Antwoord

Het centraal examen-cijfer is een oordeel dat gebaseerd is op een mix van opgaven die het lezen van zakelijke teksten en luisteren omvatten. Het is niet mogelijk om op grond van een centraal examen Nederlandse taal/Engels een apart oordeel te geven of de deelnemer het vereiste niveau voor luisteren of voor lezen beheerst.


Er kan dus geen apart cijfer gegeven worden. Wel is er een deelrapportage beschikbaar waarmee de instelling zicht krijgt op hoe de deelnemer op subdomeinen of onderdelen van het centraal examen gescoord heeft. Deze rapportage kan de deelnemer dus wel inzicht geven hoe hij/zij gescoord heeft op het onderdeel lezen of luisteren, maar het feit blijft dat als er een centraal examen Nederlandse taal/Engels herkanst wordt, deze herkansing het hele centraal examen betreft: dus voor Nederlandse taal zowel de opgaven voor luisteren als voor het lezen van zakelijke teksten.