Kunnen studenten de centrale examens mbo op een ander tijdstip afleggen?

Vraag

Mijn studenten zijn op stage tijdens de afnameperiode, kunnen ze de centrale examens ook op een ander moment afleggen?


Antwoord

Nee, dat kan niet. De centrale examens voor een bepaalde periode zijn alleen af te nemen in de periode, de weken die voor dat examen vastgesteld zijn. Buiten de periode om mag een examen dus niet afgenomen worden. Dat kan ook niet, omdat er een afnamevenster aan de examens gekoppeld is. Een examen is alleen af te nemen binnen de vastgestelde periode.


Dat het CvTE zich strikt houdt aan deze periodes, komt voort uit de noodzaak tot geheimhouding. De opgaven in de CE's die goed bevonden zijn, worden opgeslagen in een zogenoemde 'itembank'. Deze itembank zorgt ervoor dat het mogelijk is om de examens zo vaak af te nemen als nu het geval is. Deze frequentie en flexibiliteit in aanbod is alleen mogelijk als de geheimhouding van de opgaven gewaarborgd is.


Het is dus zaak met studenten vooraf een goede planning te maken, om te bepalen wanneer zij op stage zijn, wanneer ze een CE kunnen doen en of ze dan nog voor diplomering een eventuele mogelijkheid tot herkansing hebben.


Zie ook


Deel deze pagina