Waar vind ik de landelijk behaalde resultaten?

Vraag

Waar vind ik de landelijk behaalde resultaten?


Antwoord

De landelijk gemiddelde vaardigheidsscore en de landelijk gemiddelde vaardigheid per CREBO worden voor de examens Nederlandse taal en Engels na afloop van elke afnameperiode op de examenpagina's van Examenbladmbo.nl gepubliceerd.


Voor rekenen is er sinds het studiejaar 2019-2020 geen landelijk gemiddelde vaardigheidsscore per periode beschikbaar. Ook de gemiddelde vaardigheid per CREBO per periode, wordt voor rekenen sinds het studiejaar 2019-2020 niet meer gepubliceerd.


Deel deze pagina