Waarom hebben cijfers voor Nederlandse taal/Engels decimalen en voor rekenen niet?

Vraag

Waarom krijgen we de cijfers voor Nederlandse taal/Engels met decimalen en voor rekenen niet?


Antwoord

Het cijfer voor het centraal examen rekenen is meteen het eindcijfer voor rekenen, omdat er voor rekenen geen instellingsexamen is als generieke exameneis. Voor Nederlandse taal/Engels is het centraal examen-cijfer nog niet het eindcijfer. Het eindcijfer voor Nederlandse taal/Engels ontstaat door het centraal examen-cijfer te middelen met het cijfer voor het instellingsexamen taal. Nadat dat gemiddelde berekend is, wordt pas afgerond op hele cijfers volgens de gangbare afrondingsregels.