Waarom hebben cijfers voor Nederlandse taal/Engels decimalen en voor rekenen niet?

Vraag

Waarom krijgen we de cijfers voor Nederlandse taal/Engels met decimalen en voor rekenen niet?


Antwoord

Het cijfer voor het examen rekenen is meteen het eindcijfer voor rekenen. Voor Nederlandse taal/Engels is het centraal examen-cijfer nog niet het eindcijfer. Het eindcijfer voor Nederlandse taal/Engels ontstaat door het centraal examen-cijfer te middelen met het cijfer voor het instellingsexamen taal. Nadat dat gemiddelde berekend is, wordt pas afgerond op hele cijfers volgens de gangbare afrondingsregels.