Waarom varieert het aantal juiste antwoorden dat nodig is voor een voldoende?

Vraag

Hoe komt dat je soms al bij 15 items goed een voldoende hebt en dat je soms daarvoor wel 25 items goed moet hebben?


Antwoord

De constructeurs en vaststellers van de examens streven ernaar om de examens altijd van gelijke moeilijkheidsgraad te maken, zodat de ene versie niet moeilijker is dan de andere. Dat lukt echter niet altijd. Daarom is een belangrijke tussenstap het vaststellen van de zogenoemde 'schaalscore' die hoort bij een bepaald aantal opgaven dat goed beantwoord is.


Die vaardigheidsscore zorgt ervoor dat er altijd gelijke eisen gesteld worden aan deelnemers of je nu een gemakkelijke of een moeilijkere versie van het examen gemaakt hebt. Dus als een examen gemakkelijk blijkt te zijn, moet je meer opgaven goed beantwoord hebben om een voldoende te halen, dan wanneer het examen moeilijk blijkt te zijn geweest. Het CvTE streeft er natuurlijk naar om de examens zo te maken dat deze variatie in moeilijkheidsgraad tussen versies minimaal is.


Zie ook