Wanneer krijgt de student zijn resultaat?

Vraag

Wanneer krijgt de student zijn resultaat?


Antwoord

Zodra de omzettingstabellen gepubliceerd zijn, kan de instelling het cijfer bepalen en aan de student meedelen. De data van de publicatie van de omzettingstabellen zijn te vinden in de activiteitenplanning. De instelling bepaalt vervolgens wanneer de student zijn resultaat ontvangt.