Welke openbare gegevens levert het CvTE over de centrale examens?

Vraag

Welke (openbare) gegevens levert het CvTE over de centrale examens?


Antwoord

Van elk examen levert het CvTE het resultaat (cijfer en eventueel ook de vaardigheidsscore) aan de instelling van de desbetreffende kandidaat ten behoeve van het vaststellen van het cijfer door de examencommissie. Bij een aantal examens levert het CvTE daarnaast nog een aantal andere gegevens aan de instelling, namelijk de vaardigheidsscore en de deelrapportage.


Daarnaast publiceert het CvTE bij sommige examens na afloop van de afnameperiode de gemiddelde vaardigheidsscore op het examen en voor elk crebo.


Jaarlijks rapporteert het CvTE aan de Minister van OCW de voortgang op de centrale examens in het mbo. In deze rapportage neemt het CvTE de landelijke gemiddelde cijfers van de examens op. Tips over het zelf analyseren van door het CvTE geleverde resultaatbestanden staan op de website van DUO.


Andere gegevens over de centrale examens mag het CvTE niet verstrekken, omdat de resultaten niet herleidbaar mogen zijn tot individuele kandidaten of instellingen.


Onderstaand overzicht geeft aan op welk examen welk resultaat beschikbaar wordt gesteld.


Overzicht geleverde resultaten van de centrale examens mbo


 

Cijfer per kandidaat

Vaardigheidsscore

per kandidaat

Deelrapportage per kandidaat

Landelijke gemiddelde per periode per crebo

Landelijk gemiddelde per afnameperiode

Landelijk gemiddelde per jaar

Nederlandse taal 2F en 3F

X

X

X

X

X

X

Rekenen 2F en 3F

X

X

X

X

X

X

Engels B1 en B2

X

X

X

X

X

X

Rekenen 2A, 2A-ER, 2ER, 3ER

X

_

_

_

_

X