Welke openbare gegevens levert het CvTE over de centrale examens?

Vraag

Welke (openbare) gegevens levert het CvTE over de centrale examens?


Antwoord

Van elk examen levert het CvTE het resultaat (cijfer en eventueel ook de vaardigheidsscore) aan de instelling van de desbetreffende kandidaat ten behoeve van het vaststellen van het cijfer door de examencommissie. Bij een aantal examens levert het CvTE daarnaast nog een aantal andere gegevens aan de instelling, namelijk de vaardigheidsscore en de deelrapportage.


Daarnaast publiceert het CvTE bij sommige examens na afloop van de afnameperiode de gemiddelde vaardigheidsscore op het examen en voor elk crebo.


Andere gegevens over de centrale examens mag het CvTE niet verstrekken, omdat de resultaten niet herleidbaar mogen zijn tot individuele kandidaten of instellingen.


Onderstaand overzicht geeft aan op welk examen welk resultaat beschikbaar wordt gesteld.


Overzicht geleverde resultaten van de centrale examens mbo

 

Cijfer per kandidaat

Vaardigheidsscore

per kandidaat

Deelrapportage per kandidaat

Landelijke gemiddelde per periode per crebo

Landelijk gemiddelde per afnameperiode

Nederlandse taal 2F en 3F

X

X

X

X

X

Rekenen 2F en 3F

X

X

X

_

_

Engels B1 en B2

X

X

X

X

X

Rekenen 2A, 2A-ER, 2ER, 3ER

X

_

_

_

_


Deel deze pagina