Worden deelnemers benadeeld door het verschil in lengte tussen examens?

Vraag

Sommige versies van een examen zijn langer en hebben meer opgaven dan andere, hoe kan dat? En worden studenten hierdoor niet benadeeld?


Antwoord

Dat sommige versies meer opgaven bevatten dan andere, betekent niet dat er aan de deelnemers ongelijke eisen worden gesteld. Die variatie in lengte en aantallen opgaven heeft te maken met het feit dat sommige versies zogenaamde 'ankeritems' bevatten. Deze ankeritems maken het mogelijk om een afname en de daarbij behaalde resultaten te vergelijken met een andere afname. Deze procedure is onder andere belangrijk om de cesuur goed vast te kunnen stellen. Maar de eis die aan de deelnemers gesteld wordt, varieert niet. Bij een langer examen moet je meer items goed hebben om een voldoende te halen. Maar een kandidaat die meer opgaven moet beantwoorden, moet zich langer concentreren en dit kan leiden tot ongelijkheid. Daarom streeft het CvTE ernaar om het verschil in lengte tussen varianten tot het uiterste te beperken.