Homepage

Centrale examens mbo

Het College voor Toetsen en Examens is namens de overheid verantwoordelijk voor de kwaliteit en het niveau van de centrale examens en toetsen in Nederland. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de centrale examens in het mbo.

Dit examenjaar is verstreken

Examenbladmbo.nl is momenteel gefilterd op een examenjaar dat inmiddels is afgerond. Via het menu of de zoekfunctie zijn examens en overige informatie uit het betreffende jaar te vinden.

  • Pilot dyscalculie

    In het pilotjaar 2014-15 wordt voor studenten de mogelijkheid geboden tot het afleggen van een aangepast rekenexamen.

  • Mailings

    Het CvTE informeert geregistreerde functionarissen via mailings over alles wat voor de centrale examens mbo van belang is.