Aangepaste examens in studiejaar 2014-2015

19 juni 2014


In het studiejaar 2014-2015 is er voor de visueel beperkte student en de auditief beperkte student in periode 3 en periode 4 de mogelijkheid om een aangepast examen te maken. Voor de student met een visuele beperking kan het examen Nederlands en rekenen aangepast worden. Het bestellen van de aangepaste examens voor de student met visuele beperking gaat via het formulier. Voor de student met een auditieve beperking wordt een aangepast examen Nederlands geleverd in periode 3 en 4.


Voor de student met ernstige rekenproblemen/dyscalculie zal ook in periode 3 en periode 4 het aangepaste rekenexamen met aangepast niveau worden aangeboden. Informatie over de registratie hiervoor verschijnt begin september.


Zie ook