Voorlichtingsfilmpje rekenexamen

7 december 2015


Het CvTE heeft een kort filmpje laten maken over de constructie, afname en normering van de rekentoets vo en het rekenexamen mbo. 


Het filmpje is niet alleen bedoeld voor mensen die professioneel met rekenen te maken hebben, maar juist voor een breder publiek van geïnteresseerden waaronder docenten, ouders en studenten. Het filmpje kan worden ingezet op ouderavonden, informatiebijeenkomsten, scholingsbijeenkomsten, etc.