Data beschikbaarheid 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER toegevoegd

12 oktober 2017


De data voor beschikbaarheid van de examens 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER, die ontbraken in de activiteitenplanning, zijn aan de activiteitenplanning voor studiejaar 2017-2018 toegevoegd.