Veldraadpleging conceptsyllabus Nederlandse taal 2F

26 februari 2018


Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) raadpleegt het onderwijsveld over de conceptsyllabus Nederlandse taal 2F voor het mbo.


Doel van de syllabus

In het Besluit Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen is wettelijk vastgelegd wat leerlingen aan het eind van (onder andere) het mbo moeten kunnen. De syllabus Nederlandse taal Referentieniveau 2F beoogt te verhelderen hoe deze eindtermen vertaald worden naar concrete examenonderwerpen en -vragen in een centraal examen op mbo-niveau. Met deze syllabus kunnen docenten zich dus een beeld vormen van wat er zoal bevraagd kan worden in zo’n centraal examen.


Waarom een nieuwe syllabus?

Het centrale examen Nederlandse taal 2F wordt al gedurende enkele jaren afgenomen op basis van de bestaande syllabus. Het CvTE vindt het tijd om deze syllabus te actualiseren. Daartoe is een syllabuscommissie ingericht die gevraagd is om te kijken of er meer verheldering mogelijk is. Er is dus geen sprake van een echte inhoudelijke koerswijziging met deze syllabus. De voorgestelde wijzigingen in deze syllabus sluiten aan bij de gewijzigde syllabus Nederlands 3F die vorig jaar vastgesteld is en per 1 augustus 2018 in werking treedt.


Waarom deze vragenlijst?

We willen graag weten of de tekst in deze conceptsyllabus inderdaad verhelderend werkt. De Referentieniveaus zelf of de examenvragen uit recente examens staan niet ter discussie.


Wat gebeurt er met uw feedback?

Uw evaluatie van en begeleidende opmerkingen over deze conceptsyllabus stellen de syllabuscommissie in staat om de syllabus verder te optimaliseren. We nodigen u dan ook van harte uit om veel gebruik te maken van de optie om een toelichting te geven.


Hoe werkt het?

Als u zich aanmeldt voor deze raadpleging, kunt u de conceptsyllabus downloaden en bestuderen. Vervolgens kunt u uw mening geven over deze conceptsyllabus tot en met 23 maart 2018.

De resultaten van deze enquête worden in mei verwerkt. De syllabus zal naar verwachting in november 2018 gepubliceerd worden op www.examenbladmbo.nl met als ingangsdatum 1 augustus 2019.


Deelname aan deze raadpleging gaat op de volgende wijze:

  • Stap 1: u meldt zich aan voor deze enquête;
  • Stap 2: u ontvangt (via e-mail) een persoonlijke link waarin uw enquête voor u klaar staat. U heeft de tijd om de vragen te beantwoorden tot en met 23 maart 2018. Daarna is de enquête gesloten.


Aanmelden voor de raadpleging -> niet meer mogelijk