Jaarring 2019-2020 Examenbladmbo.nl gevuld

2 september 2019


Met ingang van vandaag is de jaarring 2019-2020 actief op Examenbladmbo.nl. Dat betekent dat deze jaarring standaard zichtbaar is bij het raadplegen van de website. De voorafgaande jaarringen zijn nog steeds te benaderen via het jaarfilter rechtsboven.


De inhoud van de jaarring 2019-2020 is up-to-date gemaakt. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen in de lay-out aangebracht.


Belangrijkste wijzigingen 2019-2020

Hieronder treft u een opsomming aan van de belangrijkste wijzigingen in de inhoud van Examenbladmbo.nl ten opzichte van het afgelopen studiejaar.

NB: deze opsomming is niet uitputtend!


  • Het examineren van rekenen is verplicht in het mbo, maar met ingang van het studiejaar 2019-2020 mag dat middels een centraal examen (van het CvTE) of middels een instellingsexamen.
  • Er is een nieuwe syllabus Nederlandse taal 2F.
  • Het Centraal examen Engels B1 wordt in de perioden 2 tot en met 5 ook gedurende 7 weken aangeboden.
  • De uitslag van de examens 2F, 3F en B1 afgenomen in periode 2 en 3 wordt een week later gepubliceerd dan afgelopen jaar.
  • Een instelling kan er niet meer voor kiezen om slechts een of twee varianten te gebruiken in een afnamesessie; Facet kiest altijd willekeurig uit alle beschikbare varianten.
  • De procedures rond aanvraag en distributie van examens voor visueel beperkten zijn aangepast.
  • Het is toegestaan na een afgelegd examen in dezelfde afnameperiode een herkansing af te leggen voor dat examen.
  • De inzagetermijn van enkele examens is gewijzigd.


Jaarring 2020-2021

Naast de informatie voor examenjaar 2019-2020 is vanaf nu ook enkele informatie over examenjaar 2020-2021 beschikbaar. U kunt dit raadplegen via de jaarfilter. Hier vindt u onder andere de afnameperiodes en relevante wet- en regelgeving voor dat jaar.