Omzettingstabellen centrale examen Engels B2 in afnameperiode 2 gepubliceerd

9 december 2019


Het College voor Toetsen en Examens heeft om 09.00 uur de omzettingstabellen van scores in cijfers voor het centrale examen Engels B2 voor afnameperiode 2 gepubliceerd.


De door het CvTE vastgestelde omzettingstabellen zijn als pdf-document op de examenpagina op Examenbladmbo.nl geplaatst. Het pdf-document bevat de omzettingstabellen voor de verschillende varianten van de betreffende afnameperiode.