Omzettingstabellen centrale examen Engels B2 in afnameperiode 3 gepubliceerd

17 februari 2020


Het College voor Toetsen en Examens heeft om 09.00 uur de omzettingstabellen van scores in cijfers voor het centrale examen Engels B2 voor afnameperiode 3 gepubliceerd.


De door het CvTE vastgestelde omzettingstabellen zijn als pdf-document op de examenpagina geplaatst. Het pdf-document bevat de omzettingstabellen voor de verschillende varianten van de betreffende afnameperiode.