Uitbreiding afnameperiodes P5 2019-2020 en P1 2020-2021

9 april 2020


Zoals door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) in de vooraankondiging op 7 april jl. is aangegeven, heeft het CvTE het laatste aangewezen tijdvak (P5) voor het studiejaar 2019-2020 en het eerste (P1) van het studiejaar 2020-2021 uitgebreid. De wijziging van de regelingen waarmee eerder de tijdvakken zijn vastgesteld, is gepubliceerd in de Staatscourant en is na te lezen op officielebekendmakingen.nl.


De wijzigingen zijn ook op Examenbladmbo.nl doorgevoerd; de pagina’s met de afnameperiodes en de activiteitenplanning 2019-2020 zijn hierop aangepast.