Het College voor Toetsen en Examens bedankt mbo-instellingen, docenten, Cito en DUO