Omzettingstabellen Nederlands 2F, 3F, Engels B1 en rekenen 2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F, 3ER P1 gepubliceerd

25 augustus 2020


Het College voor Toetsen en Examens heeft om 09.00 uur de omzettingstabellen van scores in cijfers voor de centrale examens Nederlands 2F, 3F, Engels B1 en rekenen 2A, 2A-ER, 2F, 2ER, 3F en 3ER in afnameperiode 1 van het studiejaar 2020-2021 gepubliceerd.


De door het CvTE vastgestelde omzettingstabellen zijn als pdf-document op de examenpagina geplaatst. De pdf-documenten bevatten de omzettingstabellen voor de verschillende varianten van de betreffende afnameperiode.