Nieuwe jaarring gevuld

28 augustus 2020


Met ingang van vandaag, 28 augustus 2020, is de jaarring 2020-2021 volledig actief op Examenbladmbo.nl. Dat betekent dat deze jaarring standaard zichtbaar is bij het raadplegen van de website. De voorafgaande jaarringen zijn nog steeds te benaderen via het jaarfilter rechtsboven.


De inhoud van de jaarring 2020-2021 is up-to-date gemaakt.


Belangrijkste wijzigingen

Hieronder treft u een opsomming aan van de belangrijkste wijzigingen in de inhoud van Examenbladmbo.nl ten opzichte van het afgelopen studiejaar.


NB deze opsomming is niet uitputtend!


  • De Regeling examenprotocol centrale examinering mbo 2015 is vervangen door de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo. Er is dus een nieuwe versie van het examenprotocol van kracht.
  • Voor Engels B1 en B2 zijn nieuwe vakcodes ingevoerd voor het centraal examen.
  • De afnameperiodes eindigen op vrijdag.
  • Voor deelnemers aan de examens Nederlandse taal, Engels en rekenen bestaat naast de mogelijkheid tot inzage in het eigen gemaakte werk, ook de mogelijkheid tot inzage in de opgaven. Hiervoor dienen zij een verzoek tot inzage in bij de examencommissie van de instelling.