Verruiming afnameperiode P2

16 oktober 2020


Als gevolg van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, is bij mbo-instellingen de behoefte ontstaan om gedurende een langere periode de centrale examens mbo af te kunnen nemen.


Zoals in de vooraankondiging van 9 oktober is aangegeven, heeft het College voor Toetsen en Examens (CvTE) afnameperiode 2 uitgebreid. De afnameperiode zal eerder starten, namelijk al op maandag 19 oktober. Het betreft hier de examens Nederlandse taal 2F/3F, Engels B1 en rekenen 2F/3F.


De wijziging van de regeling waarmee eerder de tijdvakken zijn vastgesteld, is gepubliceerd in de Staatscourant en is na te lezen op officielebekendmakingen.nl.De wijzigingen zijn ook op Examenbladmbo.nl doorgevoerd; de pagina van afnameperiode 2 en de activiteitenplanning 2020-2021 zijn hierop aangepast.


Verruiming van afnamemogelijkheden later dit studiejaar is nu bij CvTE onderwerp van onderzoek en wordt overlegd met betrokken partijen. Daarover zult u zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd.