Verruiming afnameperiodes P3, P4 en P5

23 november 2020


Als gevolg van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, is bij mbo-instellingen de behoefte ontstaan om gedurende een langere periode de centrale examens mbo af te kunnen nemen. Eerder zijn afnameperiode 1 en 2 verruimd. Ook afnameperiode 3, 4 en 5 zullen worden uitgebreid. Hieronder vindt u alle wijzingen binnen deze periodes.


Afnameperiode 3

  • Het examen Engels B2 kan worden afgenomen van 4 januari tot en met 31 januari.
  • Het examen rekenen 2A/2A-ER/2ER/3ER kan worden afgenomen van 25 januari tot en met 19 februari.


Afnameperiode 4

  • Afnameperiode 4 zal langer doorlopen, namelijk tot en met 29 april. Het betreft hier de examens Nederlandse taal 2F/3F, Engels B1 en rekenen 2F/3F.
  • Het examen rekenen 2A/2A-ER/2ER/3ER kan worden afgenomen van 22 maart tot en met 16 april.


Afnameperiode 5

  • Afnameperiode 5 zal langer doorlopen, namelijk tot en met 9 juli. Het betreft hier de examens Nederlandse taal 2F/3F, Engels B1 en rekenen 2F/3F.
  • Het examen rekenen 2A/2A-ER/2ER/3ER kan worden afgenomen van 31 mei tot en met 25 juni.
  • Het examen Engels B2 kan worden afgenomen van 10 mei tot en met 6 juni.


Gedurende het jaar worden er verschillende Facet-updates uitgevoerd. Dit gebeurt tussen de verschillende afnameperiodes en is de reden dat het in sommige gevallen niet mogelijk is om de afnameperiodes verder uit te breiden. Dat is bijvoorbeeld het geval geweest voor week 51 (voor de kerstvakantie) en voor de weken tussen afnameperiode 3 en 4.


De wijziging van de regeling waarmee eerder de tijdvakken zijn vastgesteld, is gepubliceerd in de Staatscourant en is na te lezen op officielebekendmakingen.nl.De wijzigingen zijn ook op Examenbladmbo.nl doorgevoerd; de pagina’s met de afnameperiodes en de activiteitenplanning 2020-2021 zijn hierop aangepast.