Uitbreiding afnameperiodes 2021-2022

10 mei 2021


Als gevolg van de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, is bij mbo-instellingen de behoefte ontstaan om gedurende een langere periode de centrale examens mbo af te kunnen nemen. Eerder zijn afnameperiodes in het studiejaar 2020-2021 verruimd. Nu worden ook de afnameperiodes in het komende studiejaar, 2021-2022, verruimd. Hieronder vindt u alle wijzingen binnen deze periodes.


Afnameperiode 1

Afnameperiode 1 wordt verlengd tot en met 30 september.


 • De examens Nederlands 2F, Nederlands 3F en Engels B1 kunnen de gehele afnameperiode van 13 september tot en met 30 september worden afgenomen.
 • De examens rekenen 2F en rekenen 3F kunnen van 13 tot en met 17 september worden afgenomen.


De afnamedata voor de examens rekenen 2A/2A-ER/2ER (15 september), rekenen 3ER (16 september) en Engels B2 (17 september) zijn niet gewijzigd.


Afnameperiode 2

Afnameperiode 2 start eerder, namelijk op 20 oktober.


 • De examens Nederlands 2F, Nederlands 3F, Engels B1, rekenen 2F en rekenen 3F kunnen de gehele afnameperiode van 20 oktober tot en met 16 december worden afgenomen.
 • Het examen Engels B2 kan van 8 november tot en met 26 november worden afgenomen.
 • Het examen rekenen 2A/2A-ER/2ER/3ER kan van 15 november tot en met 16 december worden afgenomen.


Afnameperiode 3

Afnameperiode 3 start eerder, namelijk op 5 januari 2022.


 • De examens Nederlands 2F, Nederlands 3F, Engels B1, rekenen 2F en rekenen 3F kunnen de gehele afnameperiode van 5 januari tot en met 24 februari worden afgenomen.
 • Het examen Engels B2 kan van 17 januari tot en met 4 februari worden afgenomen.
 • Het examen rekenen 2A/2A-ER/2ER/3ER kan van 24 januari tot en met 18 februari worden afgenomen.


Afnameperiode 4

Afnameperiode 4 start eerder, namelijk op 2 maart en is verlengd tot en met 28 april.


 • De examens Nederlands 2F, Nederlands 3F, Engels B1, rekenen 2F en rekenen 3F kunnen de gehele afnameperiode van 2 maart tot en met 28 april worden afgenomen.
 • Het examen rekenen 2A/2A-ER/2ER/3ER kan van 21 maart tot en met 15 april worden afgenomen.


Afnameperiode 5

Afnameperiode 5 wordt verlengd tot en met 7 juli.


 • De examens Nederlands 2F, Nederlands 3F, Engels B1, rekenen 2F en rekenen 3F kunnen de gehele afnameperiode van 9 mei tot en met 7 juli worden afgenomen.
 • Het examens Engels B2 kan van 16 mei tot en met 3 juni worden afgenomen.
 • Het examen rekenen 2A/2A-ER/2ER/3ER kan van 23 mei tot en met 17 juni worden afgenomen.


Gedurende het jaar worden er verschillende Facet-updates uitgevoerd. Dit gebeurt tussen de verschillende afnameperiodes en is de reden dat het in sommige gevallen niet mogelijk is om de afnameperiodes verder uit te breiden.


De wijziging van het besluit waarmee eerder de tijdvakken zijn vastgesteld, is gepubliceerd in de Staatscourant en is na te lezen op officielebekendmakingen.nl.De wijzigingen zijn ook op Examenbladmbo.nl doorgevoerd: de pagina’s met de afnameperiodes en de informatie over de examens zijn aangepast.


Deel deze pagina