Activiteitenplanning studiejaar 2021-2022 gepubliceerd

7 juni 2021


Vandaag is de activiteitenplanning centrale examens mbo voor het studiejaar 2021-2022 gepubliceerd. Door de wijzigingen in de afnameperiodes t.g.v. de coronamaatregelen, heeft deze publicatie wat langer op zich laten wachten.

Hieronder volgt een toelichting op de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten uit de activiteitenplanning.


Uitbreiding tijdvakken

De activiteitenplanning is gebaseerd op de Wijziging van het besluit tijdvakken centrale examinering mbo, studiejaar 2021-2022. Deze regeling bepaalt dat de afnameperiodes gedurende het studiejaar 2021-2022 uitgebreid worden met het oog op de coronamaatregelen. Conform deze regeling is afnameperiode 1 uitgebreid, vooral voor Nederlands 2F en 3F en voor Engels B1 en in mindere mate voor rekenen 2F en 3F. Deze eenmalige uitbreiding biedt ruimte voor een extra of inhaalsessie voor deze examens in september.


Voor het eerst is er ook een afname mogelijk voor Engels B2 in periode 1. Deze uitbreiding van afnameperiode 1 met Engels B2 zal ook in de volgende studiejaren doorgevoerd worden.


Voor de overige afnameperiodes is gekeken waar uitbreiding mogelijk is, buiten de noodzakelijke updates van Facet om.


Release Facet 10.0

In de maand augustus vinden er enkele belangrijke wijzigingen in Facet plaats in de vorm van twee releases. Facet zal dus in augustus twee keer enkele dagen niet beschikbaar zijn. Vanaf 30 augustus is de release voltooid en kan de systeemcheck ter voorbereiding voor de afnames in periode 1 plaats vinden. Vanaf 6 september kunnen de afnames voor periode 1 ingepland worden. U ontvangt nog voor de zomervakantie nader bericht over wat deze releases betekenen voor het systeem, de planningen en de afnames.


Wijziging examenprotocol

De overige data zijn aangepast aan de uitbreiding van de tijdvakken. De inzageperiodes zijn gewijzigd conform de versie van het examenprotocol per 1 augustus 2021 geldt.


De activiteitenplanning is te vinden in jaarring 2021-2022 op Examenbladmbo.nl en via onderstaande link.Deel deze pagina