Onderhoud en beheer rekenexamens

20 mei 2022


Door een herijking van de rekeneisen worden de rekenexamens van het College voor Toetsen en Examens tot en met examenjaar 2024-2025 aangeboden. Gezien de uitfasering van de rekenexamens is besloten om geen onderhoud meer door te voeren in de rekenexamens. De rekenexamens zijn samengesteld op basis van reeds ontwikkeld materiaal. Feedback van studenten op de rekenexamens wordt vanaf schooljaar 2022-2023 niet meer in behandeling genomen.


Deel deze pagina