Niveau mbo-1 in 2014-2015

In het studiejaar 2014-2015 is deelname aan de pilotexamens 2F ook mogelijk voor studenten van een entreeopleiding. Onderwijsinstellingen kunnen - op vrijwillige basis - een door hen te bepalen deel van de studenten van een entreeopleiding aanmelden voor deelname aan pilotexamens 2F. Kandidaten van een entreeopleiding die deelnemen aan een centraal examen hoeven vooraf niet te worden aangemeld via Cito. Wel zijn er aparte enquĂȘtes voor deze kandidaten waarmee het College voor Toetsen en Examens de opgedane ervaringen bij docenten en deelnemers evalueert.

Planning

Examenstof

Examens

rekenen 2F (pilot-examen)
Nederlandse taal 2F (pilot-examen)


Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor niveau mbo-1 in 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.