Niveau mbo-2 in 2014-2015

Mbo-2-studenten vanaf cohort 2010, van alle beroepsopleidingen, doen examen voor Nederlandse taal en rekenen op niveau 2F volgens de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo (vastgelegd in het Besluit Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van juni 2010).


Planning


Examenstof

Examens

rekenen 2F (pilot-examen)
Nederlandse taal 2F (pilot-examen)


Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor niveau mbo-2 in 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.