Niveau mbo-3 in 2016-2017

Mbo-3-studenten vanaf cohort 2010, van alle beroepsopleidingen, doen examen voor Nederlandse taal en rekenen op niveau 2F volgens de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo (vastgelegd in het Besluit Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van juni 2010).

Planning

Examenstof

Examens

rekenen 2F
Nederlandse taal 2F


Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor niveau mbo-3 in 2016-2017. Wijzig eventueel uw jaarfilter.