Niveau mbo-4 in 2016-2017

Mbo-4-studenten vanaf cohort 2010, van alle beroepsopleidingen, doen examen voor Nederlandse taal en rekenen op niveau 3F volgens de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen mbo (vastgelegd in het Besluit Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van juni 2010).

Daarnaast is een centraal examen Engels (B1 of B2) vanaf cohort 2014 verplicht voor studenten aan een mbo-4 opleiding.

Planning

Examenstof

Examens

rekenen 3F
Nederlandse taal 3F
Engels B1 (pilot-examen)
Engels B2 (pilot-examen)


Deze pagina bevat alleen informatie die specifiek is voor niveau mbo-4 in 2016-2017. Wijzig eventueel uw jaarfilter.