Afnameperiodes in 2016-2017

Er zijn in principe vijf afnameperiodes of tijdvakken per studiejaar waarin de centrale examens mbo worden afgenomen.

In het studiejaar 2016-2017 waren voor de afname van de centrale examens Nederlandse taal en rekenen 2F en 3F in het mbo 5 tijdvakken aangewezen. Voor het examen 2A waren 4 tijdvakken aangewezen. Het examen 2A werd gelijktijdig met het examen rekenen 2F afgenomen, behalve in periode 1. Het ER-examen werd gelijktijdig met het reguliere 2F/3F rekenexamen afgenomen. Voor het pilotexamen Engels B1 voor de niveau-4-opleidingen waren 4 tijdvakken aangewezen.

Aangewezen afnameperiodes

Afnameperiodes voor 2016-2017:

Selecteer een ander jaar via het 'jaarfilter' om de afnameperiodes van dat jaar te bekijken.

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2016-2017. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina