Colofon

Examenbladmbo.nl is de officiële website voor de centrale examens in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Deze site is een initiatief van het College voor Toetsen en Examens (het CvTE), verantwoordelijk voor de centrale examens in het mbo.

Naast de website Examenbladmbo.nl, informeert het CvTE mbo-instellingen ook via mailings met officiële mededelingen aan contactpersonen examencommissie van mbo-instellingen.

Waarover?

Examenbladmbo.nl informeert betrokkenen over de verschillende aspecten die bij de centrale examens in het mbo aan de orde zijn:

 • -  
  wet- en regelgeving;
 • -  
  voorbereiding en organisatie van afname, zowel technisch als logistiek;
 • -  
  inhoud van de examens taal en rekenen en de voorbereiding daarop.

Informatie over aan het onderwijs gerelateerde zaken en overige examinering (instellingsexamens) is niet op deze website te vinden. Daarvoor zijn onder meer de websites van het Kennispunt MBO Taal en Rekenen en de MBO Raad .

Voor wie?

Examenbladmbo.nl is in de eerste plaats bedoeld voor diegenen die betrokken en verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de centrale examens in het mbo:

 • -  
  bestuurders
 • -  
  contactpersonen examencommissie
 • -  
  beleidsmedewerkers
 • -  
  afnameplanners
 • -  
  afnameleiders
 • -  
  systeembeheerders
 • -  
  docenten

Maar ook mbo-studenten en andere belangstellenden kunnen op Examenbladmbo.nl terecht, bijvoorbeeld voor voorbeeldexamens. Zij kunnen echter geen rechten ontlenen aan de informatie op de site. Voor officiële wet- en regelgeving en de uitwerking daarvan voor hun opleiding en cohort dienen zij zich te wenden tot hun eigen instelling.

In geval van vragen en opmerkingen is de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs voor mbo-studenten de aangewezen plek. Het JOB heeft een speciale klachtenlijn ingesteld .

Door wie?

Voor de inhoud van deze website is het College voor Toetsen en Examens verantwoordelijk. Daarnaast wordt samengewerkt met Cito , het Kennispunt MBO Taal en Rekenen , saMBO-ICT en DUO .

Examenblad mbo is gebouwd door PDC Informatie Architectuur .

Gebruik

De informatie op Examenblad mbo is onder meer toegankelijk via de uitklapmenu's bovenin. Meer hierover leest u op de pagina 'Help' .

Vragen

Informatie kan vragen oproepen. Op alle pagina's wordt de gelegenheid gegeven te reageren via de optie 'contact'. Dat doet u door het invullen van het contactformulier. Uw reactie wordt doorgezonden naar degene die voor het betreffende onderwerp verantwoordelijk is.

Let u overigens ook op de antwoorden op veelgestelde vragen die op de site te vinden zijn; misschien vindt u hier meteen het antwoord dat u zoekt. Zie ook de pagina 'Help' .

Mailings

Het College voor Toetsen en Examens (het CvTE) informeert mbo-instellingen over de centrale examinering via de website Examenbladmbo.nl. Daarnaast verstuurt het CvTE vanuit Examenbladmbo.nl mailings met officiële mededelingen aan 'contactpersonen examencommissie' van mbo-instellingen. De instelling dient hiervoor contactpersonen examencommissie aan te melden. Contactpersonen examencommissie kunnen ook andere betrokkenen binnen hun instelling aanmelden voor het ontvangen van specifieke mailings die voor hen van belang zijn.


Disclaimer

De redactie besteedt veel zorg aan de juistheid en de actualiteit van de opgenomen informatie. Mocht u echter fouten aantreffen, dan horen we dat graag. Ook suggesties ter aanvulling of verbetering zijn van harte welkom.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2015-2016. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina