Deelnemers met een beperking

Op deze pagina vindt u regels voor aangepaste examinering bij deelnemers met een beperking en informatie over het bestellen van aangepaste examens.

Regels voor aangepaste examinering

Het College voor Toetsen en Examens stelt regels op voor de afname van de centrale examens bij deelnemers met een beperking.Voor een uitgebreide toelichting per beperking, zie Special Needs Special:


Examens voor een visueel beperkte deelnemer

In studiejaar 2018-2019 is het voor de visueel beperkte deelnemer mogelijk om in periode 1, 2, 3, 4 en 5 een aangepast examen Nederlands, Engels B1 en/of rekenen te maken en in periode 2, 3 en 5 een aangepast examen Engels B2.


Het aangepaste examen kan door de geregistreerde contactpersoon examencommissie via zijn/haar persoonlijke pagina vanaf 18 juni 2018 aangevraagd worden met het daarvoor bestemde formulier. Het formulier dient uiterlijk 2 weken voor de start van de betreffende afnameperiode in het bezit te zijn van het CvTE, zie de deadlines van aanvragen in de Activiteitenplanning.


Let op!

Om de instellingen met visueel beperkte deelnemers ook meer flexibiliteit te geven bij het roosteren en inplannen van deze aangepaste examens, kunnen deze in 3 weken worden afgenomen. De afnameweken voor deze aangepaste examens zijn de derde, vierde en vijfde week van de betreffende afnameperiode, zodat deze deelnemers de resultaten ongeveer gelijktijdig met reguliere kandidaten kunnen ontvangen, zie de Activiteitenplanning.NB: Voor elke periode dient per deelnemer een apart formulier ingevuld te worden. Er kunnen wel meer examens tegelijk per periode per deelnemer op 1 formulier worden aangevraagd.


Voorbeeldexamens

Er zijn voorbeeldexamens voor visueel beperkte deelnemers beschikbaar.


Examens voor een auditief beperkte deelnemer

Voor de auditief beperkte deelnemer is een aangepast examen Nederlands en Engels B1 beschikbaar in periode 1, 2, 3, 4 en 5 en Engels B2 in periode 2, 3 en 5. Deze examens hoeven niet apart aangevraagd te worden en kunnen tijdens de reguliere afnameperiode worden afgenomen. De aangepaste examens voor auditief beperkte deelnemers heten ‘dos-examens’ waarbij ‘dos’ staat voor doof of slechthorend. De aangepaste examens Nederlands en Engels bevatten ondertitelde kijk- en luisterfragmenten.

Voor rekenen is geen aangepast examen nodig aangezien er geen luisterfragmenten in de rekenexamens voorkomen.


Voorbeeldexamens

Er zijn voorbeeldexamens voor auditief beperkte deelnemers beschikbaar via de online oefenomgeving. Deze voorbeeldexamens hebben de toevoeging 'dos'.


Daarnaast is er op de pagina voorbeeldexamens op Examenbladmbo.nl één voorbeeldexamen beschikbaar in pdf-formaat. Dit voorbeeldexamen is te vinden bij 2013 onder de naam 'Nederlands 3F aud.'.Instellingsexamen

De noodzaak om in het instellingsexamen ook bij deze deelnemers te komen tot verantwoorde toetsing van gespreksvaardigheid blijft bestaan. Het Steunpunt heeft hiervoor een handreiking ontwikkeld.


Examens voor deelnemer met dyslexie

Voor deelnemers met dyslexie hoeft geen aangepast examen te worden aangevraagd. De mogelijkheid tot verklanking is opgenomen in de afnamesoftware en is beschikbaar als de afnameplanner dit bij de invoer van de betreffende deelnemer aangegeven heeft.

Aangepast examen voor deelnemer met ernstige rekenproblemen/dyscalculie (ER-examen)

De deelnemer met ernstige rekenproblemen/dyscalculie heeft in periode 1, 2, 3, 4 en 5 de mogelijkheid om het aangepaste rekenexamen (het ER-examen) te maken. Het ER-examen wordt aan elke instelling geleverd en hoeft niet apart te worden aangevraagd. Ook hoeft de deelnemer hiervoor niet geregistreerd te worden bij het CvTE.


Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2018-2019. Wijzig eventueel uw jaarfilter.