Examenprotocol

In het Examenbesluit beroepsopleidingen WEB staat het volgende:

Artikel 6 'Taken College voor toetsen en examens', lid 1, onderdeel j.

Het college is belast met het bij regeling vaststellen van een examenprotocol waarin de gang van zaken bij centrale examinering is vastgelegd, waaronder begrepen te nemen maatregelen bij onregelmatigheden begaan door studenten, het bewaren van het gemaakte examenwerk en de wijze waarop belanghebbenden kunnen kennisnemen van de beoordeling daarvan.

Het examenprotocol is vastgesteld middels de Regeling examenprotocol centrale examinering mbo .

In het examenprotocol wordt een aantal randvoorwaarden beschreven die de Examencommissie in acht dient te nemen bij de organisatie van de centrale examinering mbo. Deze richtlijnen dienen ervoor dat de afnamecondities voor de deelnemers gelijk zijn. In het protocol worden de volgende aspecten beschreven:

 • -  
  De verschillende rollen of functies van betrokkenen bij de examinering
 • -  
  Geheimhoudingszaken
 • -  
  Handelwijze voorafgaand aan de afname
 • -  
  Deelname aan het examen
 • -  
  Handelwijze bij onregelmatigheden en fraude en de rol van de Inspectie van het Onderwijs
 • -  
  Proces-verbaal
 • -  
  Handelwijze bij te laat komen, afwezigheid en onwel worden
 • -  
  Bewaren van gemaakt examenwerk, inzage en beroep

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina