Facet

Op deze pagina vindt u informatie over het computerexamensysteem Facet.

Wat is Facet?

Alle centrale examens mbo worden op de computer afgenomen via Facet. Dit is het afnamesysteem voor digitale examinering van de centrale examens mbo die onder de verantwoordelijkheid van het CvTE vallen. Dit afnamesysteem wordt beheerd door DUO. Facet is een product dat jaarlijks wordt ge├╝pdatet. In 2015-2016 starten we met versie 4.0. Daarom spreken we hier van Facet 4.0.

In Facet kan een examen zowel online als offline worden afgenomen. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van een server bij DUO, waar ook de antwoorden worden weggeschreven. Bij een offline-afname richt de school een lokale serveromgeving (de FAO-server) in waarin onder andere examenbestanden en antwoorden van kandidaten tijdelijk worden opgeslagen. Tijdens de afname is geen externe internetverbinding nodig. Voor en na de afname is wel internetverbinding nodig voor de distributie van gegevens van en naar DUO.

Voor beide vormen van afname geldt dat er op de PC waarop de deelnemer het examen aflegt een installatie plaats moet vinden.

Systeemeisen

De systeemeisen die in 2015-2016 gelden voor afname van centrale examens met Facet 4.0 zijn te vinden op de website van DUO.

DUO en Helpdesk Facet

De ondersteuning voor de instellingen bij het werken met Facet wordt door DUO gedaan. Er zijn handleidingen en instructiefilms beschikbaar via de website van DUO.

Er is een Helpdesk voor Facet waar instellingen met hun vragen terecht kunnen.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2015-2016. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina