Handreiking rekenen 2F

Handreiking december 2013

Handreiking oktober 2016

De handreiking rekenen 2F geeft inzicht in hoe kandidaten geantwoord hebben op het mbo rekenexamen 2F in P3 (januari 2016) en de vo rekentoets 2F in januari 2016. In de handreiking ligt de nadruk op de nieuwe opgavetypen die gebruikt worden na het invoeren van de nieuwe syllabus rekenen 2F en 3F voor vo en mbo. In de handreiking worden ook enkele moeilijke opgaven besproken.

Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2016-2017. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina