Informatiebrochure


Brochure invoering centrale examens in het mbo

De mbo-instellingen maken zich op voor de invoering van centrale examens Nederlandse taal, rekenen en Engels in het mbo. De brochure Centrale examinering mbo, van pilot naar regulier (studiejaar 2014-2015) bevat een globale beschrijving van alle activiteiten in het studiejaar 2014-2015. Voor specifieke, aanvullende informatie en meer details wordt verwezen naar Examenbladmbo.nl.


Zie ook


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2014-2015. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina