Inzage

Op deze pagina vindt u meer informatie over deelrapportages en inzage.

Deelrapportages

Naast de schoolrapportages zijn de zogenoemde deelrapportages beschikbaar. In deze rapportage wordt per deelnemer de behaalde score op een deel (domein) van het examen gegeven. Daarnaast is er per domein de marge aangegeven voor het vereiste niveau.


Instellingen kunnen deze informatie ter beschikking stellen aan deelnemers. Deelnemers kunnen deze informatie gebruiken om te bepalen of ze er baat bij hebben gericht te oefenen op een domein van de examenstof als ze zich voorbereiden op een herkansing.


NB: er zijn geen deelrapportages beschikbaar voor de rekenexamens 2A, 2A-ER, 2ER en 3ER.

Inzage door deelnemers


Termijnen van inzage

In geval van een verzoek van een deelnemer tot inzage dat een centraal examen Nederlandse taal betreft, neemt de afnameplanner contact op met de Helpdesk Facet. De termijn waarin de deelnemer dit verzoek om controle kenbaar kan maken aan de examencommissie van de instelling beslaat vier weken vanaf publicatie van de omzettingstabel. DUO levert dan op aanvraag van de afnameplanner een rapport met per leerling: het gegeven antwoord, het juiste antwoord en de toegekende score. Dit rapport blijft eigendom van de instelling en mag na inzage door de deelnemer niet aan deze deelnemer meegegeven worden.


Inzage van een centraal examen rekenen is vanaf periode 2 als volgt mogelijk: binnen 4 weken na de laatste afnamedatum van een (pilot)examen rekenen kan de deelnemer inzage krijgen in zijn gemaakte werk inclusief de opgave. De afnameplanner kan inzage verlenen via Inspector Client in Facet (zie handleiding afnameplanner).

Inzage door docenten


Inzage van een centraal examen r ekenen door docenten is mogelijk vanaf periode 2: binnen 4 weken na de laatste afnamedatum van een (pilot)examen rekenen kan de docent inzage krijgen in het gemaakte werk van een deelnemer inclusief de opgave. De afnameplanner kan de docent inzage verlenen via Inspector Client in Facet (zie handleiding afnameplanner).


Bij de inzage worden de richtlijnen voor geheimhouding betracht zoals vastgelegd in art. 2 van het Examenprotocol.


De docent die inzage gehad heeft in het gemaakte werk van zijn deelnemers, kan via het formulier inhoudelijke opmerkingen examens mbo van het CvTE opmerkingen doorgeven over een examenopgave.


De informatie op deze pagina is van toepassing op het studiejaar 2015-2016. Wijzig eventueel uw jaarfilter.

Deel deze pagina